MENU

Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid – Werkingsreglement

Binnen de Ruimtelijke Ordening zijn er 3 kernopdrachten: plannen, vergunnen en handhaven. Voor de handhaving is de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid een belangrijk sluitstuk. Deze raad zorgt immers voor objectieve beslissingen.

Tot nu toe kon de Raad zijn opdacht niet optimaal uitvoeren, onder andere omdat er, zelfs na herhaaldelijk aandringen, nog geen werkingsreglement werd vastgesteld.

Uiteindelijk gebeurde dat toch op 1 oktober 2010. Op 7 december 2010 werd het desbetreffende BVR gepubliceerd in het Staatsblad, maar de dag nadien werd de publicatie reeds ingetrokken, met een zoveelste vertraging tot gevolg.

Volgens minister Muyters gebeurde er een materiële vergissing bij het Staatsblad zelf. Het BVR werd opgestuurd met de vraag om het op 31 december 2010 te publiceren, zodat het op 1 januari in werking kon treden, maar publicatie gebeurde al op 7 december. Daarom werd de publicatie teruggetrokken en opnieuw gepubliceerd op 31 december 2010, zodat de Hoge Raad, volgens de minister volledig operationeel is sinds 1 januari 2011.

Dirk Van Mechelen blijft dit dossier verder opvolgen en blijft bij minister Muyters aandringen op een volledige operationaliteit van de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid.

 

Vraag & antwoord