MENU

Eenrichtingsverkeer in de Koning Albertlei

Heel wat auto’s vanuit de omliggende gemeenten zoals Kalmthout, Essen en zelfs Wuustwezel rijden via Kapellen naar de A12 of E19. Dat zorgt al jaren voor een toename van de verkeersdruk op de Koning Albertlei.

Tellingen hebben uitgewezen dat wekelijks zo’n 23.000 wagens door deze woonstraat rijden. Open Vld Kapellen is al jaren pleitbezorger van een nieuwe verbinding naar de A12 onder de werknaam “Nx”. Het uitblijven van de inplanting hiervan en de overlast door het sluipverkeer dwingen ons om maatregelen te treffen. Na overleg met de bewoners van Koning Albertlei en omliggende straten werd beslist in het najaar een eenrichtingsverkeer in te stellen, waardoor de auto’s enkel nog vanaf het begin van de Koning Albertlei aan het station richting spoorwegovergang van de Christiaan Pallemansstraat kunnen rijden. Bestuurders die vanuit de noordelijke richting komen zullen dan opnieuw de hoofdassen “de blokskesweg” en de Kapelsestraat moeten gebruiken. Zo niet kunnen zij opteren om de Bosdreef te nemen of hebben zij de mogelijkheid om via de Heidestraat en de Christiaan Pallemansstraat het centrum te bereiken. Tegelijkertijd zal ook de straat worden heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid. Door het invoeren van het eenrichtingsverkeer wordt immers een gescheiden fietspad mogelijk. Er lopen momenteel gesprekken met de provincie om het snelfietspad of “Fiets-O-Strade” dat langs de spoorweglijn loopt verder door te trekken richting Klein Heiken.

Met deze ingreep wil Open Vld de veiligheid van heel wat fietsers zoals schoolgaande jeugd verzekeren.