MENU

De Lijn – Informatie over dienstverlening

De Lijn – Informatie over dienstverlening

 

 

Enkele weken geleden becommentarieerde minister Crevits met veel plezier de resultaten van een mobiliteitsenquête uitgevoerd in opdracht van autofabrikant Peugeot.

 

Minister Van Mechelen heeft de volledige enquête eens doorgenomen en daaruit blijkt dat heel wat autogebruikers op geen enkele manier op de hoogte zijn van de dienstverlening van De Lijn en van het eventuele alternatief dat dit zou zijn voor verplaatsingen met de wagen.

In haar antwoord blijft minister Crevits zeer op de vlakte. Daar waar voor bepaalde acties in andere antwoorden de financiële return tot op een honderdste na de komma kon worden berekend, was dit hier niet het geval.

Dirk Van Mechelen is alvast voorstander van verdere optimalisering van de dienstverlening van De Lijn en van voldoende transparantie in aantal gebruikers en kostprijs.

 

Vraag & antwoord