MENU

Vernieuwing verdient uw stem

Op 13 juni aanstaande krijgt iedereen de kans om zich uit te spreken over de toekomst van ons land. Deze federale verkiezingen behoren ongetwijfeld tot de meest belangrijke na de Tweede Wereldoorlog. Na de mislukking om tot duidelijke communautaire akkoorden te komen, is het nu aan de kiezer om de kaarten te leggen.

Wij hebben alvast resoluut gekozen voor vernieuwing, voor een nieuwe start voor ons land en onze partij. Daarom zullen heel wat jonge en bekwame mensen onze lijsten trekken. Voor de provincie Antwerpen is dit uittredend Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom.

Een geweldige uitdaging voor haar en de ganse Open VLD.

Precies daarom ben ik ingegaan op haar vraag om de Kamerlijst te duwen. Sterke schouders onder vernieuwing is mijn boodschap.

Wij rekenen echter vooral op u om mee het verschil te maken. Neem de tijd om familie, vrienden en kennissen ervan te overtuigen dat de nieuwe aanpak van onze voorzitter Alexander De Croo, lijsttrekker voor de senaat, de enige juiste is. Om ons land met klare afspraken uit de communautaire impasse te halen én om de budgettaire en economische crisis aan te pakken.

Meer dan ooit staan we als partij voor een nieuwe start. Voor een eerlijke, open, maar vooral realistische aanpak van de problemen die onze toekomst, onze welvaart en ons welzijn bedreigen.

Daarom durf ik heel nadrukkelijk om uw steun te vragen. Geef een voorkeurstem aan zoveel mogelijk kandidaten die uw vertrouwen wegdragen. Zo kan u ons daadwerkelijk steunen.

Heel veel dank hiervoor!

Dirk.