MENU

Dirk Van Mechelen vraagt herziening erkenningscriteria topsportsubsidies

Persmededeling van Dirk Van Mechelen
Ondervoorzitter Vlaams Parlement

Brussel, 5 maart 2010

Dirk Van Mechelen vraagt herziening erkenningscriteria topsportsubsidies

De Vlaamse regering voegt de golfsport toe aan de zogenaamde topsporttakkenlijst. Meteen komt de golfsport ook in aanmerking voor Vlaamse subsidies inzake opleiding en begeleiding van jonge golfers. Dirk Van Mechelen juicht elke realistische uitbreiding van de topsporttakkenlijst toe, maar vraagt tegelijkertijd een herziening van de erkenningscriteria. “Nu worden enkel die sporten die op het Olympisch programma staan, erkend en gesubsidieerd als topsport. Dat zorgt toch wel voor bizarre situaties. Met een lijst waarop nu dus ook golf prijkt maar waar geen plaats is voor een Vlaamse topsport als het veldrijden.”

Eind 2008 schrapte de toenmalige minister van Sport het veldrijden van de zogenaamde ‘topsporttakkenlijst’. Naast het feit dat veldrijders niet langer voor ‘topsporters’ werden aanzien, betekende het ook dat er via het Bloso geen subsidies voor opleiding en begeleiding van jonge cyclocrossers worden toegekend.

Veldrijden werd van de topsportlijst geschrapt omdat het geen Olympische discipline is. Topsport is voor Vlaamse regering gelijk aan het op zoek gaan naar Olympisch eremetaal.

Op initiatief van de bevoegde sportminister Philippe Muyters erkent de Vlaamse nu ook golf als topsport. Die beslissing wordt genomen met het oog op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro waar golf voor het eerst sinds 1904 opnieuw op de kalender staat.

Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen vraagt nu dat er een herziening komt van de voorwaarden om een plaats te krijgen op de topsportenlijst.

“Jonge sporters moeten de kans krijgen om door te groeien naar topniveau in gelijk welke sport wanneer zij daarvoor het talent en de wilskracht hebben. Al dan niet begeleid worden mag niet afhankelijk zijn van het feit dat zijn of haar sport al dan niet op de Olympische kalender staat. Even belangrijk is dat de populariteit van een sport, het talent van jonge sporters én de prestaties die door Vlaamse sporters in die of gene sporttak worden of werden geleverd, ook in aanmerking komen”, stelt Van Mechelen.

“Het is toch al te kras dat we al jaren het veldrijden domineren, dat ons land aan de leiding staat in UCI-ranking, dat er 10 Vlamingen in de top 20 staan en dat het veldrijden in Vlaanderen niet wordt erkend als topsport. Dit in tegenstelling nu tot de golfsport waar we, met alle respect voor de prestaties van de golfers, slechts drie Belgen in de Europese en wereldranking hebben staan.

Dirk Van Mechelen pleit er alvast voor dat in afwachting van een grondige herziening van de selectiecriteria, het veldrijden opnieuw als topsport wordt erkend. Vanuit Bloso kunnen dan de nodige middelen worden geïnvesteerd in de toekomst van de sport.

“Veldrijden bezorgt vele honderdduizenden Vlamingen adembenemende momenten. Laat ons dit koesteren en ervoor zorgen dat we ook binnen enkele jaren jongens van bij ons kunnen blijven aanmoedigen. Dat hoeft een ondersteuning van de golfsport niet in de weg te staan. De Vlaamse overheid moet hier gaan voor een en/en-verhaal en niet voor een of/of-verhaal”, besluit Dirk Van Mechelen.

Voor meer info:
Gunter Joye – Tel.: 02/552.11.66 – GSM: 0495/87.80.95 – e-mail: gunter.joye@vlaamsparlement.be