MENU

Dank

Beste …

Namens de ganse familie Van Mechelen houd ik eraan u van harte te danken voor de blijken van medeleven naar aanleiding van het overlijden van onze lieve moeder.
Ondanks haar leeftijd kwam het voor ons allen nog steeds als erg onverwacht aan.

Op zulke momenten is de steun van vele vrienden en kennissen een meer dan waardevolle blijk van sympathie, wat wij ten zeerste hebben op prijs gesteld.

Met beste groeten,

Dirk Van Mechelen,

mede namens
Frans Van Mechelen
Dirk en Beb Van Mechelen – Loopmans
Dirk en Crist’l Kuylen – Van Mechelen