MENU

Veldrijden is de laatste van het peloton inzake Vlaamse subsidies

Persmededeling van Dirk Van Mechelen
Ondervoorzitter Vlaams Parlement

Brussel, 29 januari 2010

Veldrijden is de laatste van het peloton inzake Vlaamse subsidies

Dit weekend zitten naar verwachting weer 1,5 miljoen sportliefhebbers aan de buis gekluisterd in de hoop dat een Vlaamse veldrijder zich op het hoogste schavotje hijst in het Tsjechische Tabor. Dat onze Vlaamse veldrijders nog steeds deze populaire sport domineren, hebben ze enkel en alleen aan zichzelf te danken. De Vlaamse regering ondersteunt het veldrijden uitsluitend nog via de organisatie van wedstrijden.

Zowel de Wielerbond Vlaanderen vzw als het Bloso zetten de jongste jaren hun subsidiepot voor het wielrennen quasi uitsluitend in voor de opleiding en begeleiding van wielrenners die actief zijn op de piste, mountainbike, BMX en in laatste orde de weg. Ondanks de waanzinnige populariteit van de sport, ontvangt het veldrijden via de subsidiekanalen van Bloso sinds 2009 welgeteld NUL euro.

“Dat komt onder meer omdat de voormalige minister van Sport het veldrijden eind 2008 schrapte van de zogenaamde ‘topsporttakkenlijst’. Daar prijken enkel nog Olympische sporten op”, stelt Dirk Van Mechelen. “Maar blijkbaar is het veldrijden ook geen prioriteit voor de Wielerbond Vlaanderen vzw (WBV) die via het Bloso wel subsidies aanvroeg voor de organisatie van drie wereldbekerwedstrijden, maar zelf naliet een vraag tot erkenning in te dienen voor het veldrijden in haar actieplan topsport 2010”

Eén en ander heeft tot gevolg dat het veldrijden in 2009 nul euro krijgt via het Bloso. De subsidies voor de opleiding van jonge talenten, de voorbereiding voor deelnames aan internationale wedstrijden en algemene ondersteuning werden integraal verdeeld onder vier andere wielerdisciplines. Grote slokop is het wielrennen op de piste waar vorig jaar 504.877 euro naartoe vloeide. Het mountainbiken kreeg 196.500 euro toegekend. In de BMX-sport en het wielrennen op de weg werd via het Bloso respectievelijk 108.000 euro en 107.500 euro geïnvesteerd.

Dat blijkt uit het antwoord dat minister van Sport, Philippe Muyters vandaag overmaakte op een vraag van Dirk Van Mechelen uit oktober 2009. Het antwoord toont ook aan dat het veldrijden enkel nog via het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (luik evenementen) wordt ondersteund.

“Via het departement CJSM werd in 2009 een bedrag van 201.000 euro voor het veldrijden vrijgemaakt. Dat bedrag gaat echter integraal naar de organisatoren van wedstrijden. Inzake opleiding en begeleiding van topsporters en jonge talenten moet het veldrijden zien dat het zelf uit de modder geraakt. Ik blijf er voor pleiten dat de cyclocross, een echte topsport die diepgeworteld zit in onze Vlaamse sportcultuur, recht heeft op een meer fundamentele en meer toekomstgerichte ondersteuning. Een nieuwe Vlaamse wereldtitel nu zondag kan die eis extra kracht bijzetten. Ik wens onze Vlaamse veldrijders dan ook alle succes toe”, besluit Van Mechelen.

Voor meer info:
Gunter Joye – Tel.: 02/552.11.66 – GSM: 0495/87.80.95 – e-mail: gunter.joye@vlaamsparlement.be