MENU

Open Vld vraagt nieuw lokaal fiscaal pact.

Open Vld vraagt dat de Vlaamse regering een nieuw fiscaal pact met de steden en gemeenten sluit. In ruil voor een gedeeltelijke schuldovername door de Vlaamse regering engageren de lokale besturen zich dan om hun belastingen de volgende twee jaar niet te verhogen. Open Vld wil zo de beleidsruimte voor de gemeenten versterken zonder dat de inwoners of bedrijven daarvoor de rekening betalen. Het geld voor het nieuw lokaal fiscaal pact is afkomstig van de meerwaarde die de Vlaamse regering boekt op de lening aan bankverzekeraar KBC.

Tijdens de bankencrisis besliste de vorige Vlaamse regering om met 3,5 miljard euro bank-verzekeraar KBC te redden. In ruil werd afgesproken dat KBC een meerwaarde van 50% op die leningen betaalt. Het ziet ernaar uit dat die 1,75 miljard euro in de tweede helft van deze legislatuur op de rekening van de Vlaamse regering wordt gestort.

“De Vlaamse regering slaagt er maar niet in om duidelijke keuzes te maken van wat men met dat geld gaat doen. Zowel begrotingsminister Muyters als minister-president Peeters laten het parlement in het ongewisse over de besteding van die 1,75 miljard euro,” stelt Dirk Van Mechelen. “Met een steeds hoger oplopende schuld, de vergrijzingskosten die eraan komen, en mogelijk nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen na een staatshervorming, is die keuze nochtans niet moeilijk.”

Open Vld pleit er dan ook voor om niet alleen de terugbetaling van 3,5 miljard te besteden aan de Vlaamse schuldafbouw, maar ook de bonus van 1,75 miljard op de KBC-steun voor schuldafbouw te gebruiken. De helft van die bonus of 875 miljoen euro moet worden ingezet voor het terugdringen van de Vlaamse schuldenberg ontstaan tijdens de financieel-economische crisis. De andere 875 miljoen euro moet worden aangewend voor schuldovername van de lokale besturen in ruil voor de afspraak dat steden en gemeenten hun gemeentelijke belastingen in 2011 en 2012 niet verhogen.

Meer ademruimte voor gemeentelijk beleid
Een nieuw lokaal fiscaal pact zorgt voor een verdere afbouw van de lokale schuld, terwijl de lokale besturen meer ademruimte krijgen voor nieuw beleid. Alle Vlamingen zijn zo verzekerd van twee jaar fiscale standstill op lokaal niveau. “Immers, heel wat gemeenten boeken in deze crisistijden minder inkomsten en hebben het lastig om hun begroting rond te krijgen. Dat resulteert meestal in nieuwe belastingen. Dat moeten we absoluut vermijden,” vult Sas Van Rouveroij aan.

Fractieleider Sven Gatz verwijst naar het vorige lokaal fiscaal pact dat toenmalig begrotingsminister Dirk Van Mechelen in 2008 afsloot en dat bijzonder succesvol was. In ruil voor een schuldovername à rato van 100 euro per inwoner, engageerden toen alle 308 Vlaamse steden en gemeenten zich om hun schuld niet verder te laten aangroeien, een bedrijfsvriendelijke fiscaliteit te voeren en de gemeentebelastingen te bevriezen. Een nieuw lokaal fiscaal pact met de helft van de KBC-bonus zou een schuldovername van 140 euro per inwoner betekenen.