MENU

Kapellen verheugd over bescherming woningen Jo Crepain

Kapellen verheugd over bescherming woningen Jo Crepain

Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen, is erg verheugd dat zijn opvolger op het departement onroerend erfgoed, verder bouwt op de fundamenten van 5 jaar beleid en recent de beschermingsprocedure voor de 5 gebouwen van de hand van Jo Crepain in Kapellen heeft opgestart.

Jo Crepain wordt terecht beschouwd als een van de belangrijkste architecten van de afgelopen decennia. Zijn uitvalsbasis bevond zich jarenlang in Kapellen en het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat van zijn realisaties zich in Kapellen en omgeving bevinden. Ondanks het feit dat Jo Crepain zijn bureau een aantal jaren geleden overbracht naar Antwerpen, bleven die banden met Kapellen altijd bestaan.

Naar aanleiding van de Open Monumentendag 2008 stond het oeuvre van Jo Crepain centraal in het programma van de gemeente met een fietstocht langs zijn belangrijkste verwezenlijkingen en met de organisatie van een schitterende tentoonstelling. Omdat de meeste intimi toen reeds wisten dat Jo Crepain terminaal ziek was, werd de tentoonstelling en de fietstocht in ‘zijn’ Kapellen een eerbetoon van de vele mensen die Jo kenden als architect, vriend, criticus,…

Toen reeds werd geopperd dat het oeuvre van Jo Crepain bescherming verdiende en dat daar best niet mee kon gewacht worden. In het verleden zagen verschillende architecten soms nog tijdens hun leven hun magnum opus met lede ogen verdwijnen.

De gemeente Kapellen is alvast erg verheugd dat nu 4 woningen en 1 appartement op haar grondgebied beschermd worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen, die Jo Crepain persoonlijk goed heeft gekend, hoopt dat in de toekomst nog meer gebouwen van Crepain een beschermd statuut kunnen krijgen. Iemand die tot de grootste van zijn generatie wordt gerekend, verdient dat.

Daarnaast is het ook belangrijk dat op een systematische manier werk wordt gemaakt van de bescherming van het oeuvre van hedendaagse architecten. besluit Dirk Van Mechelen.