MENU

Uitslag referendum mag geen excuus zijn om niets te doen

Het gros van de Antwerpenaars die vandaag hebben deelgenomen aan het referendum over het Oosterweeltracé, verzetten zich tegen de bouwaanvraag zoals die vandaag voorligt. Dirk Van Mechelen hoopt echter dat het stadsbestuur en de Vlaamse regering snel tot een vergelijk komen en een oplossing op tafel leggen die de mobiliteitsknoop rond Antwerpen ontwart.

“Ik wil in eerste instantie de actiegroepen feliciteren. Zij zijn er in geslaagd om heel wat Antwerpenaars te mobiliseren en te laten participeren aan één van de mooiste vormen van burgerdemocratie”, aldus Dirk Van Mechelen.oosterweel1

Snelle oplossing

Dirk Van Mechelen is steeds voorstander geweest van het Oosterweelproject. “Omdat het van uitzonderlijk belang is voor zowel de mobiliteit als de economie in Antwerpen, maar bij uitbreiding ook voor heel Vlaanderen. “

“Ik hoop evenwel dat de uitslag van het referendum voor sommigen geen sein is om alles letterlijk stil te laten vallen en ervoor te zorgen dat er de komende jaren in Antwerpen niets zal of kan gebeuren. De wegen rond het economische hart van Vlaanderen slibben dicht. En dat is nefast voor onze Vlaamse economie. Het sluiten van de ring is én blijft een noodzaak. Ik hoop dat zowel het Antwerpse stadsbestuur als de Vlaamse regering daar de ernst van inziet en snel tot een oplossing komen”, besluit Van Mechelen.