MENU

Feesten voor Home Philippe Speth

Zaterdag 17 oktober heeft in feestzaal ’t Bruggeske in Kapellen het jaarlijkse bal van Dirk Van Mechelen plaats. Naar jaarlijkse gewoonte is dit niet enkel een gelegenheid om een dansje te plaatsen of samen met vrienden een glas te drinken, maar wordt aan het bal ook een liefdadigheidsactie gekoppeld. De opbrengst van het bal zal net als voorgaande jaren quasi integraal worden overgemaakt aan Home Speth, het Kapelse tehuis voor bijzondere jeugdzorg.

Home Philippe Speth wil ruimte geven aan die jongeren die het moeilijk hebben, maar die net als andere jongeren evenveel recht hebben om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen te realiseren. Het merendeel van deze jongeren is immers buiten hun wil om, in een problematische situatie verzeild geraakt. Vaak zijn het jongeren die door hun ouders verwaarloosd worden of die te lijden hebben onder een zware conflictsituatie in het gezin.
cheque-bal-site

Welgekomen steun

Dat de opvangnoden in de bijzondere jeugdzorg hoog liggen, mag duidelijk zijn. Het aantal hulpbehoevende jongeren die bijstand kunnen gebruiken, blijft de jongste jaren stijgen. Vandaar ook dat de opbrengst van het bal van Dirk Van Mechelen steeds een welgekomen steun in de rug is van de verantwoordelijken van Home Speth.

“Deze mooie traditie waarbij een groot deel van de opbrengst van het bal geschonken wordt aan Home Speth, ontstond in 1984 onder Jacky Buchman. Over de jaren heen mocht het tehuis in de Kapelstraat al meer dan 250.000 euro ontvangen. Het bal van 2008 alleen al was goed voor een recordbedrag van 27.500 euro. Uiteraard hopen we ook dit jaar een omvangrijk bedrag te kunnen overmaken”, aldus Dirk Van Mechelen.

Behoefte aan structurele uitbreiding

De voorbije jaren investeerde Home Speth het geld in een kwalitaieve aanpassing van de leefruimtes, de bouw van nieuwe studio’s, het herinrichten van de kamers en de aankoop van minibusjes.

“Het tehuis heeft echter ook al een aantal jaren behoefte aan een structurele uitbreiding. Wij hopen binnenkort de bouw aan te vatten van een vijftal extra studio’s. Dit zou een grote meerwaarde betekenen in de kwalitatieve opvang die het tehuis nu al biedt”, weten voorzitster Isabelle Kronacker en directeur Peter Van Gorp.

De opbrengst van dit jaar zal in dit project worden geïnvesteerd.

Dirk Van Mechelen nodigt dan ook iedereen uit om een kijkje te komen nemen op zijn bal op zaterdag 17 oktober 2009. in de gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske en dit vanaf 20u.

  • Voor meer info:
    Liberaal Centrum, Hoevensebaan 92, Kapellen – Tel: 03/664 78 28 – Fax: 03/605 57 77