MENU

Meldingsplicht mag geen aprilgrap worden

Het Radio 1-programma Peeters&Pichal schonk deze ochtend aandacht aan het uitblijven het uitvoeringsbesluit rond de “meldingsplicht”. Dit uitvoeringsbesluit dat deel uitmaakt van de grootschalige herziening van het decreet Ruimtelijke Ordening, biedt aan de burgers de mogelijkheid om een kleinschalige constructie zoals carports, duiventillen op te richten zonder daarvoor een zware administratieve procedure te moeten volgen. Dit uitvoeringsbesluit trad nog niet in werking.

Voormalig minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen was bijzonder verontwaardigd toen hij deze ochtend op Radio 1 een woordvoerder van het kabinet van huidig minister Philippe Muyters hoorde verklaren dat de reden daarvoor moest worden gezocht in de “té opportunistische timing van voormalig minister Dirk Van Mechelen” en dat de beloofde inwerkingtreding van dit besluit moest worden gekaderd in de aanloop van de verkiezingen.
carport
“De omvangrijke herziening van het decreet Ruimtelijke Ordening, inclusief de 39 bijhorende uitvoeringsbesluiten en de vertaling ervan in een leesbare Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd gedurende drie jaar minitieus voorbereid. De Codex werd op 1 september van kracht. Het uitvoeringsbesluit over de meldingsplicht niet. Nochtans was alles perfect in orde gebracht zodat ook dit uitvoeringsbesluit op 1 september ingang kon vinden”, stelt Dirk Van Mechelen.

“Het betreffende uitvoeringsbesluit werd op 3 april 2009 goedgekeurd door de toenmalige Vlaamse regering en zoals het hoort voor advies aan de Raad van State overgemaakt. In het verslag maakte de Raad van State – op uitzondering van drie kleine technische opmerkingen – geen bezwaren. Het advies werd op 6 juli overgemaakt aan mijn kabinet. Omdat de vorige Vlaamse regering toen reeds in lopende zaken was, kon dit niet meer worden bekrachtigd. Op de eerste samenkomst van de huidige regering, kon dat wel. Dus stellen dat de meldingsplicht niet kan worden ingevoerd voor 1 april 2010, is nonsens. De meldingsplicht mag geen aprilgrap worden. ”

Bijzonder belangrijk voor de burger

Waarom huidig minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters de bekrachtiging van dit besluit vooralsnog niet heeft geagendeerd, is ook voor Dirk Van Mechelen een raadsel.

Dit uitvoeringsbesluit is nochtans bijzonder belangrijk voor de burger. Met de invoering van het nieuwe systeem van de meldingsplicht, hoeft de burger voor sommige kleine en/of duidelijk vast te stellen werken, niet langer een bouwvergunning aan te vragen. Hij of zij kan gewoon aan het gemeentebestuur melden dat men de werken gaat uitvoeren. Indien het gemeentebestuur geen bezwaar maakt, kan de burger amper 20 dagen na de melding starten met de werken.

De meldingsplicht omvat meer dan de plaatsing hokken voor dieren, duiventillen, volières, tuinhuisjes, tuinbergplaatsen, garages, carports, serres, veranda’s, overdekte terrassen of zonnetenten.

Het is steeds de bedoeling geweest om de meldingsplicht eveneens te laten gelden voor het bouwen van een woning binnen een verkaveling waarvoor duidelijke, niet-interpreteerbare voorschriften voorhanden zijn.

Ook familieleden die hun hulpbehoevende ouders willen opvangen in de eigen woonst, zouden via de meldingsplicht binnen het bestaande bouwvolume aanpassingswerken kunnen uitvoeren zonder een loodzware vergunningsprocedure.

Win-winsituatie

“Met andere woorden, via het systeem van de meldingsplicht werd een win-winsituatie gecreëerd voor zowel burgers als lokale overheden. Aan de burger biedt het systeem administratieve vereenvoudiging en aanzienlijk tijdswinst zonder aan rechtszekerheid in te boeten. Bij de gemeenten wordt er gesnoeid in de overvloed aan vergunningendossiers”, aldus Dirk Van Mechelen.

“Ik snap dus niet waarom de huidige minister en bij uitbreiding de nieuwe Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit niet wil bekrachtigen. Tenzij men nu plots een andere koers wil varen en wil prutsen aan de inhoud van het besluit. Maar dan moet men dat ook wel zo communiceren aan de burgers die op de invoering van de meldingsplicht zitten te wachten.”

  • Voor meer info:
    Gunter Joye – Tel.: 02/552.11.66 – GSM: 0495/87.80.95 – e-mail: gunter.joye@vlaamsparlement.be