MENU

Dirk hekelt desinformatie over nieuw decreet Ruimtelijke Ordening

Voormalig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen is misnoegd over de doelbewuste pogingen van sommigen om het aangepaste decreet Ruimtelijke Ordening in een slecht daglicht te stellen. “Blijkbaar achten sommigen het noodzakelijk om rond het vernieuwde decreet dat op 1 september 2009 van kracht wordt, verkeerde informatie te verspreiden. Niet de bouwcodex, maar wel de berichtgeving erover is pure kafka”, aldus Dirk Van Mechelen.

Bewering NAV compleet foutief

De bewering van de Vlaamse Architectenorganisatie NAV dat een bouwdossier waarover een gemeente na 75 dagen nog geen beslissing nam, opnieuw moet worden hernomen en burgers tot 1.000 euro extra kost, is compleet foutief.

In het vernieuwde decreet RO werd inderdaad vastgelegd dat een gemeente moet beslissen binnen een vervaltermijn van 75 dagen of 105 dagen, afhankelijk of het al dan niet om een ontvoogde gemeente gaat en er al dan niet een openbaar onderzoek moet worden gevoerd.
bouwvergunning
Stok achter de deur

Bij een overschrijding van die vervaltermijn gaat men uit van een stilzwijgende afwijzing van de vergunningsaanvraag. Dat is een stok achter de deur om alle gemeenten te verplichten tijdig hun dossiers te behandelen. Doen ze dat niet, dan kan de aanvrager in beroep gaan bij de bestendige deputatie die het volledige dossier zal behandelen. Een procedure die vandaag voor de ontvoogde gemeenten ook al bestaat.

“Dat is een veelgebruikte procedure in het administratief recht die de burgers moet beschermen tegen het stilzitten van een bestuur. De stelling van NAV dat zo’n beroep niet mogelijk zou zijn, is larie. Het volstaat dat men enkel wijst op het uitblijven van een gemeentelijke beslissing, om het dossier volledig door de deputatie te laten behandelen”, verduidelijkt Dirk Van Mechelen.

‘Juist de bedoeling om rechtszekerheid te bieden’

Het door de NAV genoemde tarief van 1.000 euro (NAV) voor het herindienen van het dossier slaat daarenboven nergens op. Het opnieuw indienen van een dossier is in de meeste gemeenten kosteloos. Een beroep bij de deputatie kost 62,50 euro. Dat bedrag is vastgelegd in diezelfde Vlaamse Codex.

Indien ook de deputatie niets doet, kan de burger terecht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze nieuwe Raad mag zelf geen beslissing nemen, maar kan de deputatie wel verplichten om binnen een vastgestelde termijn een beslissing te nemen.

Dirk Van Mechelen: “De aangepaste procedure heeft dus juist de bedoeling om onze burgers rechtszekerheid te bieden en te vermijden dat gemeenten bouwdossiers eindeloos laten aanslepen. Wat nu helaas in sommige gemeenten nog het geval is.”

Voor meer info:
Gunter Joye – Tel.: 02/552.11.66 – GSM: 0495/87.80.95 – e-mail: gunter.joye@vlaamsparlement.be