MENU

Gemeente Kapellen mag zelf vergunningen uitreiken

Vandaag wordt de gemeente Kapellen volledig ontvoogd op het vlak van het stedenbouwkundig vergunningenbeleid. Dit betekent dat ze voortaan alle bouwaanvragen zélf zal kunnen afhandelen. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen heeft vandaag het ministeriële besluit getekend, dat vaststelt dat Kapellen aan de 5 voorwaarden voldoet. Hiermee is Kapellen de 47ste ontvoogde gemeente in Vlaanderen.

Vijf voorwaarden

Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 voorzag een belangrijke rol voor de steden en gemeenten. Zij zouden zélf kunnen instaan voor het vergunningenbeleid, indien ze aan vijf voorwaarden zouden voldoen:

  • beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
  • beschikken over een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
  • beschikken over een plannenregister;
  • beschikken over een vergunningenregister;
  • beschikken over een register van de onbebouwde percelen.

Stapsgewijs voorbereid

De voorbije jaren heeft minister Van Mechelen de gemeenten stapsgewijs voorbereid op deze belangrijke verantwoordelijkheid. Door stelselmatig de procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning te vereenvoudigen en meer verantwoordelijkheid aan de gemeentebesturen te geven.

Zelf beslissen

Op deze manier bouwden de gemeenten ervaring op, en konden ze uiteindelijk zelf beslissen over ongeveer 80% van de vergunningsaanvragen. Dat dit geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de beslissingen, blijkt uit het feit dat van deze aanvragen slechts 1,5% door de gewestelijke administratie moest geschorst worden.

Dynamiek

De minister heeft de dynamiek die de gemeenten sinds 2000 aan de dag leggen, inzake de implementatie van het decreet op de ruimtelijke ordening, steeds aangemoedigd. De modaliteiten om de voorwaarden in te vullen, werden stelselmatig vereenvoudigd.