MENU

Een eigen huis is de beste sociale waarborg

Eigendom verwerven is de beste garantie voor een onbezorgde oude dag. Dankzij het doeltreffend beleid van Dirk Van Mechelen hebben op dit ogenblik reeds 76 % van de Vlamingen een eigen woning. Een zeer hoog percentage in vergelijking met het buitenland. Op het einde van volgende legislatuur moet dit aantal gestegen zijn tot 80 %. Vier Vlamingen op vijf moeten dan een eigen woning hebben, door onze beproefde aanpak verder te zetten en nog uit te breiden.

Een verdere verlaging van de registratierechten.
tot 8 % (i.p.v. 10 %) en 4 % (i.p.v. 5 %) voor het klein beschrijf.

Meeneembaarheid van registratierechten verhogen.
De registratierechten die betaald werden op een eerste woning, gelden ook voor de volgende woning. Het plafond van deze meeneembaarheid wordt opgetrokken van 12.500 euro tot 15.000 euro.

Het registratierecht op hypothecaire leningen à 1 % afgeschaffen.

Systemen van woonsparen aftrekbaar maken.

Uitbreiding van de mama-papa lening tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden.
Ouders kunnen hun kinderen geld lenen tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden voor de renovatie van hun woning. Dit moet ook kunnen voor de bouw of aankoop van de woning.
grond-verkocht
Huurkoop fiscaal gunstiger maken.
Door een aanbetaling te doen op de woning die ze huren kunnen huurders de woning verwerven na verloop van tijd. De meerkost hiervan dient fiscaal aftrekbaar gemaakt te worden.

Voldoende bouwgronden ter beschikking stellen.
Openbare besturen (gewest, gemeentebesturen, OCMW’s,…) moeten verplicht worden hun grondreserves versneld vrij te geven.

De maatregel van verlaagde schenkingsrechten verlengen.
De gunstige maatregel eindigt op 31 december 2009. Dankzij een aanzienlijke belastingsverlaging kunnen ouders en grootouders veel eenvoudiger schenkingen van grond doen aan kinderen en kleinkinderen.

Fiscaliteit met oog voor het milieu.
We willen stimulansen geven om woningen energiezuiniger te maken zodat de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. Een lager energieverbruik is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het budget.
Bouwheren die betere prestaties neerzetten dan de minimumnormen worden beloond met een vermindering van de jaarlijkse onroerende voorheffing die kan oplopen tot 40 %.

Afschaffen van de onroerende voorheffing voor verhuurde woningen van private verhuurders.
Ondanks alle inspanningen voor eigendomsverwerving, blijft een deel van de bevolking een woning huren. Voor de private verhuurder is het daarom belangrijk een zo optimaal mogelijke rendabiliteit te hebben.

Tags: , ,