MENU

Voetbalstadion komt zeker op Petroleum Zuid

Op voorstel van Dirk heeft de Vlaamse regering de ruimtelijke afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen goedgekeurd. Het nieuwe voetbalstadion komt zeker op de site Petroleum Zuid. Verder komen er ook 8.000 nieuwe woningen en ca. 160 ha bijkomende bedrijfsruimte bij in de Antwerpse regio. “Hiermee ronden we een fenomenale oefening af die jarenlang minutieus werd voorbereid, en die Antwerpen nog aantrekkelijker zal maken. Het plan biedt een gezonde mix van wonen, werken en ontspannen”, beklemtoont Dirk.

Architecturaal baken op unieke zichtlocatie

diamantarenaOm de uitstraling van Antwerpen als topsportstad te ondersteunen, kiest Vlaanderen definitief voor de bouw van een multifunctioneel voetbalstadion op Petroleum Zuid. Momenteel wordt er gedacht aan een hoogstaand architecturaal baken met 25.000 zitplaatsen, dat uitbreidbaar is tot 40.000 toeschouwers indien België de organisatie van het WK 2018 in handen krijgt.

Het voetbalstadion komt aan het eind van de kaaien, op de noordelijke kop van het te ontwikkelen bedrijventerrein Petroleum Zuid. “Een unieke zichtlocatie op de kruising van de Schelde, Ring en kaaien”, onderstreept Dirk.

Naast een voetbalstadion zal er ook ruimte zijn voor een watergebonden overslagfaciliteit, een bedrijventerrein voor hoogwaardige productiebedrijven en hun hoofdkantoren, alsook een groene corridor van 14 ha.

Economische ontwikkeling

Binnen de afbakening werden nog vele andere zaken beslist. Zo biedt het plan de nodige randvoorwaarden voor een optimale ontwikkeling van de zakenluchthaven van Deurne. Op het luchthaventerrein wordt plaats voor kmo’s en kantoren (max. 110.000 m²) voorzien, gekoppeld aan een actieprogramma om de mobiliteit in de hele regio te verbeteren.

luchthavenOm de vraag naar huisvesting op te vangen, komt er een twaalftal extra woonzones, goed voor in totaal 8.000 nieuwe woongelegenheden. Verder geeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de mogelijkheid tot functionele reconversie van de site van Agfa Gevaert (Vredebaan) en het voormalige postgebouw Post X aan het station van Berchem. Ook het golfterrein Cleydael in Aartselaar en Hemiksem krijgt na jarenlange onzekerheid een definitieve bestemming.

De Vlaamse regering gaat ook in op het verzoek van zowel natuur- als de landbouworganisaties om hen voor het stadsrandbos (boven Kontich) een aangepast voorstel te laten uitwerken.

Tags: , ,