MENU

Nieuwe piste in Tweede Spoorontsluiting haven

Dirk pakt uit met een opvallende nieuwe denkpiste in het dossier rond de Tweede Spoortoegang van de haven. “Laten we het treindossier koppelen aan de geplande heraanleg van de R11 en de hele ontwikkeling rond de luchthaven van Deurne. Mijn voorstel is om het goederenspoor in een tunnel onder de Krijgsbaan te leggen, die daarna samenspoort met de bestaande Lijn 15 en aansluit op het historische tracé in Lier.” Een bijkomend alternatief dat wordt onderzocht, is een 24 km lange geboorde variant tot aan Lier.

Knelpunt

Het initiële tracé gaat uit van het gewestplantraject dat via de Oude Landen in Ekeren, deels langsheen de E34-E313, aansluit op het historisch tracé van de IJzeren Rijn. Vooral de doortocht in Ranst ter hoogte van het Muizenbos – een Europees habitatrichtlijngebied – en het bijkomend dwarsen van de Nete ten noorden van Lier, vormen hierbij een belangrijk knelpunt.

2de-spoorNieuwe stationsomgevingen

Met een even doordacht als gedurfd plan, komt Dirk met het Ei van Columbus: een ondergrondse treinverbinding tussen Wommelgem en Deurne, parrallel aan de R11, die voorbij de luchthaven (op het niveau -1) aansluit op de bestaande spoorlijn Antwerpen-Lier. In één beweging ondergaan ook de stationsomgevingen van Boechout en Lier een volledige metamorfose.

Muizenbos gered

“Het R11-alternatief biedt een totaaloplossing. Het legt niet langer een hypotheek op de capaciteitsuitbreiding van de E34-E313. Bovendien vrijwaren we het Muizenbos in Ranst, en komt er rond Lier géén bijkomende spoortunnel of -brug in de Netevallei.”

Zwarte punten R11

Ook op de nieuwe route slaat het megaproject meerdere vliegen in één klap. “Het Vlaams Gewest wil al langer de onveilige kruispunten op de R11 aanpakken. De zogenaamde zwarte punten situeren zich vooral aan het rondpunt en de kruising van de Herentalsebaan in Wommelgem, aan het kruispunt van de Robianostraat in Borsbeek en in Mortsel ter hoogte van de landingsbaan.”spoorontsluiting1

Ontwikkeling luchthaven

“Bovendien schaart de Vlaamse regering zich ondubbelzinnig achter de economische ontwikkeling van de luchthaven in Deurne. Naast een nieuwe kmo- en kantoorzone, voorziet het GRUP onder meer in een omleidingsweg van de Krijgsbaan. Door deze constructie krijgt de luchthaven straks de gevraagde veiligheidszone aan het eind van de start- en landingsbaan. In één ruk voorzien we in een duurzame ontsluiting van het terrein.”
spoorontsluiting2
Maatschappelijke opportuniteit

“Al deze projecten samen bieden een gouden maatschappelijke opportuniteit”, vindt Dirk. “Een gecombineerde aanpak van de werken – de heraanleg van de R11, de uitbouw en ontsluiting van de luchthaven én de tweede spoorontsluiting – zou bijzonder veel geld, mankracht en tijd uitsparen. Tegelijk lossen we de verkeersproblemen op, en verhogen we fors de leefbaarheid in de hele zuidoostelijke rand van Antwerpen.”

Tags: , , ,