MENU

Dirk stelt toekomstvisie voor

Vandaag stelde Dirk zijn langetermijnvisie voor de provincie Antwerpen voor. Op twee plaatsen – in de luchthaven van Deurne en in Grobbendonk – gaf hij toelichting bij zijn gedetailleerd programma voor de volgende tien jaar. Een concrete visietekst, met cijfers en tabellen, over economie en mobiliteit. Maar ook met oog voor de warme kant van de samenleving, inclusief sport en media. Kortom: een programma met inhoud.

Schrootpremie van 2.500 euro
schrootpremie
Dirk lanceerde een aantal concrete maatregelen, die hij de komende jaren mee in de praktijk wil omzetten: een aanpassing van de financieringswet, minder overheidsbeslag, een verdere verlaging en vereenvoudiging van de fiscaliteit en aandacht voor milievriendelijke initiatieven. Dirk is onder meer – naar het succesvolle voorbeeld van Duitsland – voorstander van een schrootpremie tot 2.500 euro, eventueel via de vrijstelling van verkeersbelastingen.

Jaarlijkse jobkorting tot 600 euro

Voor Dirk is werken de ideale hefboom voor welvaart en welzijn. “We moeten streven naar een samenleving waaraan zoveel mogelijk mensen actief participeren. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen bedraagt vandaag slechts 66,5 procent. In Nederland ligt deze tien procent hoger. Onze doelstelling moet zijn om binnen vier jaar 70 procent van de beroepsbevolking aan de slag te krijgen.” Met een jaarlijkse jobkorting tot 600 euro wil Dirk de werkende Vlamingen nog extra aanmoedigen.
hartkliniek
Goed leven in Antwerp
en

Dirk wil volop verder werken aan een Antwerpse regio waar het goed leven is. Door in te zetten op gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, los van hun afkomst, en via een betere kinderopvang. Dirk wil – om maar enkele voorbeelden te noemen – ook snel werk maken van een hartkliniek in de Kempen, een nationaal Park Noorderkempen en nog meer nieuwe sportinfrastructuur.

Mobiliteit voorop

Prioritair wil Dirk de komende jaren de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen oplossen. Onder meer door de snelle uitvoering van het Masterplan, dat veel meer is dan de Oosterweelverbinding met de Lange Wapper. “Het masterplan is all in one: we investeren niet alleen in in wegen , maar ook fors in natuur en recreatie, openbaar vervoer en binnenvaart”, beklemtoont Dirk.

Tags: , , , , , , ,