MENU

“Cijfers Planbureau schreeuwen om beleid dat keuzes maakt”

Van Mechelen past voor immobilisme in Vlaanderen

De cijfers van het planbureau tonen het aan. ‘Vlaanderen door de economische storm loodsen’, is voor Dirk Van Mechelen dé grote prioriteit van de volgende Vlaamse Regering. We moeten keuzes maken, we kunnen niet wachten. De kiezer heeft het recht te weten welk perspectief er wordt aangereikt. Sommigen vragen een blanco cheque, reiken geen keuzes aan. Daar past Dirk Van Mechelen voor.
Door de crisis
Beste garantie tegen armoede

De Vlaamse overheid heeft zeker een rol te spelen en moet actief een eigen beleid voeren, zodat er opnieuw vertrouwen is en er jobs gecreëerd worden. Open Vld wil een kader aanreiken zodat er tijdens de komende legislatuur 150.000 nieuwe jobs zullen bijkomen. Want nieuwe jobs zijn de beste garantie tegen armoede en maakt het mogelijk de kosten voor de vergrijzing op te vangen.

Versterking van de jaarlijkse jobkorting

In eerste instantie wil Dirk Van Mechelen de lasten verlagen. Naar analogie met de personenbelasting willen we dat er ook bij de vennootschapsbelasting een federaal basistarief is waar de gewesten kunnen van afwijken. Op die wijze willen we de vennootschapsbelastingen verlagen. Maar ook een geleidelijke versterking van de jaarlijkse jobkorting moet werken verder aanmoedigen en belonen. De werkenden zijn immers de motor om de hele maatschappij vooruit te laten gaan.

Slimme investeringen

Ten tweede moeten er slimme investeringen komen. Investeringen die geen gat slaan in de begroting, een maatschappelijk doel ondersteunen en waarbij de private sector betrokken wordt. Zo is in de Antwerpse regio het realiseren van de Oosterweelverbinding prioritair. Het sluiten van de Antwerpse Ring lost de congestieproblemen op en garandeert de mobiliteit en verkeersveiligheid.

Vergrijzing opvangen met Rimpelfonds

Een ander voorbeeld is het Rimpelfonds. Om de zorgen van de vergrijzing op te vangen willen we het geld van het zorgfonds activeren. Waarom zouden we in aandelen beleggen als we ook in de generatie van de toekomst – onze senioren – kunnen investeren?  De private zorgsector is er klaar voor. Zij vragen geen subsidies. Alleen een duw in de rug. Laten we voor hen kiezen, minder betuttelen en meer ruimte geven. In de welzijnssector in het algemeen is er trouwens groeiende vraag naar personeel.

Arbeidsmarkt activeren via tewerkstellingcellen

Ten derde willen we de arbeidsmarkt activeren. Voortbouwend op het gevoerde beleid wil de Open Vld er voor zorgen dat mensen die hun job verliezen, snel en efficiënt naar een nieuwe kunnen begeleid worden. Zoals we tewerkstellingcellen voor jongeren en doelgroepen hebben opgericht, moeten we dit systeem opentrekken naar heel Vlaanderen. De VDAB moet bij wijze van spreken één tewerkstellingscel worden.

“Met niets te doen verander je niets. De Open Vld maakt duidelijke keuzes, want Vlaanderen mag niet in immobilisme vervallen”, besluit de Antwerpse lijsttrekker Dirk Van Mechelen.

Tags: , , , ,