MENU

Naar 120.000 plaatsen in de kinderopvang

De actieve bevolking is de basis voor onze welvaart.  Daarom moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk. Periodes van werken, zorg, vorming en vrije tijd moeten elkaar vlot kunnen opvolgen. Zo kunnen meer mensen de stap naar de arbeidsmarkt zetten en er langer actief blijven. Een van de hinderpalen bij het verhogen van de werkgelegenheidsgraad is de moeilijkheid die gezinnen ondervinden om een job vlot te combineren met de zorg om het gezin.

Nood aan een aangepaste dienstverlening

Iedereen is het er over eens dat er de komende jaren opnieuw heel wat plaatsenkinderopvang2 in de kinderopvang moeten bijkomen. Extra plaatsen, die minder kosten. Kinderopvang is in onze maatschappij immers een essentiële sociale en economische factor geworden. Jonge gezinnen waar beide ouders gaan werken en nog meer de eenoudergezinnen hebben nood aan een aangepaste dienstverlening.

Gebruiker staat centraal

De organisatie van kinderopvang moet daarom soepeler gemaakt worden door het roer radicaal om te gooien. Niet de instelling, maar de gebruiker dient centraal te staan. In de eerste plaats gaan we voldoende bijkomende opvangplaatsen creëren, vooral in de zelfstandige kinderopvang. Het aantal plaatsen dient opgetrokken te worden tot 120.000, door o.a. het statuut van de onthaalouders verder te verbeteren.

Kids-Invest ondersteunt zelfstandige onthaalouders

Wie aan de slag wil als zelfstandige onthaalouder, kan een beroep doen op het kinderopvangfonds Kids-Invest. Met dit programma wordt de uitbouw van zelfstandige crèches en kinderdagverblijven financieel maar ook bedrijfsmatig ondersteund. Het aantal plaatsen neemt toe en er wordt tevens zuurstof gegeven aan een sector met toekomst.

Verhoging fiscale aftrek tot 20 euro

Voor de ouders wordt de kinderopvang goedkoper door de fiscale aftrek te verhogen van 11,20 euro naar 20 euro. Ook het aanbod van flexibele opvang kan worden vergroot door het systeem van de dienstencheques voor kinderopvang uit te breiden naar alle gegadigden.

Tags: , , , , ,