MENU

Toekomst van polderdorp Lillo veiliggesteld

Nauwelijks een maand na de voorstelling van het gerestaureerde Kruitmagazijn, bracht Dirk al opnieuw een bezoek aan het lieflijke polderdorp Lillo. Ditmaal voor de heropening van het Poldermuseum, dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert.

“Het museum is een waardevol initiatief dat de herinnering aan de Antwerpse polder levendig wil houden, nu al een halve eeuw lang. Het Poldermuseum herbergt als geen ander het verleden en de ziel van de verdwenen dorpen”, zei Dirk bij de plechtige heropening.

Stukje vaderlandse geschiedenis

Hij feliciteerde de Heemkring en graaf Daniel Le Grelle, die mee aan de wieg stond van het museum. Hij draagt na 50 jaar voorzitterschap de fakkel over aan zijn opvolger Achilles Van der Donck.

“Als minister bevoegd voor het onroerend erfgoed, besef ik hoe belangrijk en waardevol dit soort initiatieven zijn. Het kan maar slagen door de inzet en de volharding van gedreven mensen zoals de graaf. Ik wil hem hiervoor namens de Vlaamse regering oprecht danken. Hij draagt hiermee bij aan de vaderlandse geschiedenis die nooit verloren mag gaan.”
lillo3
Sigma-plan beschermt tegen hoger waterpeil

Dirk juichte ook het plan toe, om de bezoekers – naast het polderverleden – ook te laten kennismaken met waterbeheer.

“Want water is onlosmakelijk verbonden met Lillo. Dat is ook de makers van het Sigma-plan niet ontgaan. Dat Sigma-plan zorgt voor een gedeeltelijke indijking van Lillo en voorziet beschermingen voor een hoger waterpeil. Om de risico ’s van springtij op te lossen, is er een soort technische waterkering voorzien. Dat wordt allemaal nog verder onderzocht. Punt is dat het voortbestaan en de toekomst van een erfgoedparel als Lillo worden veiliggesteld”, benadrukt Dirk.

Tags: , ,