MENU

Nieuwe omzendbrief voor kleinere windmolens

Vlaanderen investeert meer en meer in hernieuwbare energie. In 2006 werd al een omzendbrief overgemaakt aan de gemeenten, de provincies en het gewest om het plaatsen van grote windturbines te stimuleren en ruimtelijk zo goed mogelijk af te wegen. Met de nieuwe richtlijnen die de Vlaamse regering zopas goedkeurde, reiken Dirk en zijn collega Hilde Crevits nu ook duidelijke randvoorwaarden aan voor het plaatsen van kleine en middelgrote windturbines voor particulieren.

Objectief beoordelen van ruimtelijke impact

windmolenDirks nieuwe decreet ruimtelijke ordening, dat vanaf 1 september 2009 in werking treedt, betekent een zeer belangrijke bijkomende stimulans voor het plaatsen van windturbines in Vlaanderen. Voortaan is een afzonderlijk en tijdrovend planningsinitiatief niet langer nodig bij het plaatsen van een windturbine in landbouwgebied.

In het verleden strandden heel wat aanvragen voor een bouwvergunning voor particuliere windturbines. De nieuwe omzendbrief geeft vanaf nu duidelijk aan hoe de gemeenten deze aanvragen zo objectief mogelijk kunnen beoordelen naar de ruimtelijke impact, de geluidshinder, veiligheid en eventuele visuele hinder.

Maximaal 15 meter

Een kleine windturbine heeft een maximale masthoogte van 15 meter of is direct vastgehecht aan een woning of gebouw. De opbrengst van kleine windmolens is nog relatief beperkt. Middelgrote windturbines leveren elektriciteit voor een 80-tal gezinnen en zijn dus een zinvolle optie voor bepaalde kleinere wijken.
windturbine
Belangrijk hierbij is natuurlijk dat negatieve effecten, zoals geluidshinder en slagschaduw door de draaiende wieken, maximaal worden vermeden. De ruimtelijke inpassing van dergelijke middelgrote turbines is dus heel belangrijk.

Hernieuwbare energie voor bedrijven

Daarnaast zijn middelgrote windturbines eveneens een mooie oplossing voor de hernieuwbare energievoorziening van landbouwbedrijven en middelgrote bedrijven in landbouwgebieden en bedrijfszones.

Het rendement van windturbines stijgt exponentieel met de dimensie. Grote windturbines leveren momenteel 2 tot 3 megawatt. Middelgrote windturbines rond 300 kilowatt. Daarom verkiest de omzendbrief de plaatsing van grote windturbines boven de middelgrote windturbines. Toch kunnen in heel wat gevallen middelgrote windturbines een optimale keuze zijn, wanneer de hinder naar de omgeving toe minimaal is.

Belangrijke groene impuls

“Deze omzendbrief is een belangrijke bijdrage voor het stimuleren van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Het kader is een belangrijke impuls voor de groene economie”, besluit Dirk.

  • Nieuwe omzendbrief kleine en middelgrote windturbines.
  • Tags: , , , ,