MENU

Geen boete voor late betalers zorgverzekering

De Vlaamse regering scheldt alle boetes kwijt die sinds 1 mei 2006 werden opgelegd voor het laattijdig betalen van de Vlaamse zorgverzekering. Op voorstel van Dirk en collega-minister Veerle Heeren worden de reeds betaalde geldboeten, met terugwerkende kracht, terugbetaald. De Vlaamse regering legt hiervoor 3,2 miljoen euro opzij.

Geldboete van 250 euro per jaar

180.000 personen krijgen elke maand een vergoeding van 130 euro uit de Vlaamse zorgverzekering als tegemoetkoming in niet-medische zorgkosten. Die vergoeding wordt deels gefinancierd door de Vlaamse overheid en deels uit een jaarlijks verplichte persoonlijke bijdrage van 25 euro (of minder voor bepaalde groepen).
zorgverzekering
Wie die bijdrage drie jaar op rij niet, onvolledig of laattijdig betaalt, riskeert sinds 2006 een geldboete van in de meeste gevallen 250 euro per jaar.

Géén amnestie voor wanbetalers

De voorbije weken raakten heel wat gevallen bekend van mensen die hun zorgbijdrage enkele dagen te laat betaalden – door vergetelheid of problemen met de bank – maar toch de zware boete kregen. Voor deze mensen zal de Vlaamse Belastingdienst de invordering van de opgelegde boetes stopzetten. Voor alle duidelijkheid: voor wanbetalers – wie dus manifest helemaal niet betaalt – geldt de gratiemaatregel niet.

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met de Vlaamse Overheid op het nummer 02/553 46 54 of via het mailadres boetezorgverzekering@vlaanderen.be.

Tags: , ,