MENU

Archeologische zone rond het Steen beschermd

Dirk start de beschermingsprocedure voor de archeologische zone rond het Steen, de vroegere burchtzone in Antwerpen. De buurt vormt de kern van waaruit de huidige stad zich ontwikkeld heeft. Uit historisch en archeologisch onderzoek blijkt dat zich hier in de 9de eeuw al een nederzetting bevond. Gaandeweg groeide de burchtzone verder uit tot een belangrijke vroegmiddeleeuwse handelsstad.

Beschermingsdossier bevat twee zones

Al in 1887 vond er archeologisch onderzoek plaats onder de oudste stenen stadsmuur. Het onderzoek van professor Van de Walle rondom het Steen – tussen 1952 en 1961 – kreeg internationale weerklank omwille van de uitzonderlijk goed bewaarde middeleeuwse houtstructuren. Eigenlijk werd hier de basis gelegd voor de stadsarcheologie.
steen
Ook recent onderzoek bevestigt de goede bewaringstoestand en de indrukwekkende sequentie van archeologische sporen. In het beschermingsdossier worden twee zones onderscheiden. Een eerste zone omvat de eigenlijke Burchtsite, met inbegrip van de burchtmuur en de oudste aarden omwalling. Een tweede zone volgt de Jordaenskaai en omsluit een noordelijke en zuidelijke afbakening. Het rechttrekken van de Schelde in de 19e eeuw heeft er wel voor gezorgd dat het bodemarchief van een deel van de burchtzone vernield werd.

Heraanleg van de kaaien

“In het verleden werd bij grote bouw- en ontwikkelingsprojecten vaak verrast gereageerd op de aanwezigheid van archeologische sporen. Ook al waren die bijvoorbeeld bekend uit historische bronnen. De bescherming van dit gebied zorgt er nu voor dat voortaan rekening wordt gehouden met de archeologische waarde van de ondergrond”, zegt Dirk.

“Onder meer in het dossier van de heraanleg van de kaaien kan hiermee ten volle rekening worden gehouden. In onderling overleg kan bekeken worden welke zones precies bewaard blijven, hoe dat zal gebeuren en hoe ze ontsloten worden. Ook buiten de site willen we opgravingen zo goed mogelijk wetenschappelijk begeleiden”, benadrukt Dirk.

Tags: , ,