MENU

Vlot rijden in Geel

Dagelijks staan er in Geel ellenlange files op de N19, tussen het op- en afrittencomplex E313 en het woongebied Geel-Punt. Op vraag van Dirk besprak de regering vandaag een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) om deze problemen op te lossen. Tegelijkertijd wordt een verbreding van het kanaal mogelijk gemaakt.

Om de fileproblemen ter hoogte van de op- en afrit Geel-West en op de N19 richting Geel aan te pakken, wordt een totale nieuwe en moderne infrastructuur voorzien tussen de E313 en het woongebied Geel-Punt.

Over een afstand van ongeveer 2 kilometer zijn volgende ingrepen voorzien:

  • een rotonde met fietsdoorgangen ter hoogte van de zuidelijke afrit van de E313 (richting Hasselt);
  • een rotonde met fietsdoorgangen met aansluiting van de Nijverheidsstraat / Bell Telephonelaan én een brug voor doorgaand verkeer op de N19 (ter hoogte van de noordelijke afrit van de E313);
  • de herinrichting van de bestaande brug over de E313 naar 2×2 rijstroken;
  • de aanleg van een nieuwe brug over het Albertkanaal met 2×2 rijstroken omdat de huidige verouderd is en niet zal voldoen aan het nieuwe wegprofiel van de N19. De oude brug wordt achteraf afgebroken.

“Met de goedkeuring van dit uitvoeringsplan leggen we de basis voor enkele belangrijke ingrepen die niet alleen de mobiliteit maar ook de verkeersveiligheid verhogen. En we versterken de ontwikkelingskansen van Geel als economisch knooppunt van de Kempen”, stelt Dirk.

Tags: , ,