MENU

Vlaamse regering kiest voor Lange Wapper

Eindelijk, na vele jaren van getalm en studiewerk, heeft de Vlaamse regering de knoop doorgehakt in het Oosterweeldossier: Vlaanderen kiest resoluut voor het BAM-tracé met de Lange Wapper! “Eindelijk kunnen we dit voor Antwerpen belangrijke project realiseren. We zetten het licht op groen en dienen een bouwaanvraag in”, zegt een enthousiaste Dirk.

Masterplan één en ondeelbaar

Dirk dringt al erg lang aan op een snelle en volledige uitvoering van het Masterplan Antwerpen. Hij wordt hierin nu bijgetreden door zijn collega’s in de Vlaamse regering. Alle ministers zijn het er nu over eens: het Antwerpse Masterplan is één en ondeelbaar. Slechts in zijn geheel kan het Masterplan een oplossing bieden voor de multimodale mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen, luidt het in een gezamenlijk persbericht.

lange-wapper

“Het is belangrijk dat we een duidelijk signaal geven en geen tijd meer verliezen. De procedure neemt nog een hele tijd in beslag, dus daarom dat we nu de knoop doorhakken”, onderstreept Dirk.

Kennedytunnel: géén tol en géén vrachtwagens

Ook de piste voor tolheffing aan de Kennedytunnel, waartegen Dirk zich altijd consequent heeft verzet, wordt definitief verlaten. De Vlaamse regering meent dat het heffen van tol op de Kennedytunnel voor personenwagens om maatschappelijke redenen niet wenselijk is. Ze neemt wel het engagement om de Kennedytunnel veiliger te maken, onder meer door de toegang tot deze tunnel te verbieden voor vrachtwagens.

Tags: , , , ,