MENU

Uitvoeringsplan Luchthaven Deurne vastgesteld

De noodzakelijke realisatie van een veiligheidszone op de luchthaven van Deurne en de daaraan gekoppelde omlegging van de Krijgsbaan zijn weer een stap dichterbij gekomen. Op vraag van Dirk stelde de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘R11- omleiding Luchthaven Antwerpen’ definitief vast.

Half ingegraven tunnel

“De Vlaamse regering koos in 2007 voor het scenario waarbij we een ‘gelifte’ baan realiseren en de Krijgsbaan via een half ingegraven tunnel omleggen. Die optie houdt zowel rekening met de milieueffecten als met de financiële haalbaarheid van het project. Het is op basis van dit scenario dat het voorontwerp van RUP werd opgemaakt. Inclusief de milderende maatregelen inzake milieu en mobiliteit”, stelt Dirk.

Extra werkgelegenheid

“Met de definitieve vaststelling van dit gewestelijke uitvoeringsplan zetten we weer een belangrijke stap in de realisatie van de veiligheidszone én in de rendabilisering van de luchthaven. Temeer omdat de instandhouding en uitbreiding van de zakenluchthaven bijzonder belangrijk is om Antwerpen verder op de kaart te zetten als een internationale grootstad. Met als bedoeling uiteraard extra werkgelegenheid in de Antwerpse regio te creëren”, verduidelijkt Dirk.

Tags: , ,