MENU

Ook kranten willen snelle oplossing Oosterweel

Het hele debat rond de Oosterweelverbinding zorgt voor uiteenlopende meningen, maar over één zaak zijn de krantencommentatoren het volmondig eens met Dirk: er moet nu maar eens eindelijk een beslissing genomen worden in het dossier.

Het Laatste Nieuws: “Nieuw studiewerk geen optie”

“Op de weg van Oslo naar Lissabon is er één knelpunt waar het verkeer constant vastloopt: de Antwerpse Ring. Altijd file. Als dat blijft duren, zal het fataal worden voor het logistieke centrum Antwerpen”, schrijft Luc Van Der Kelen in Het Laatste Nieuws. “Wat er ook gebeure, opgelost moet het worden, niet morgen, maar vandaag. Als er opnieuw studiewerk komt rond nog eens een nieuw tracé, zal het probleem niet opgelost zijn voor 2020. Dat kan geen optie zijn. Minister-president Kris Peeters heeft altijd gezegd dat zijn regering zal beslissen voor haar termijn uit is. Hij krijgt dus de kans om vijf minuten politieke moed te tonen. De studie laat weinig twijfel: de Oosterweelverbinding is de enige optie die voldoet aan de technische en financiële voorwaarden.”

De Standaard: “Oplossing is héél dringend”

In De Standaard hamert ook Guy Tegenbos op het belang van een snelle beslissing. “Overhaast beslissen, is niet nodig. Er dreigt echter nóg een rondje ‘nieuwe studies bestellen’. Dat kan niet meer. Want het belangrijkste besluit van dit rapport is: een oplossing is héél dringend. De toestand in de Kennedytunnel is nu al onhoudbaar. Zo wordt de keuze stilaan duidelijk: wie wat minder sterk wil ingrijpen op de stad, moet tol opleggen aan iedereen. Maar tol voor iedereen, ook in de Kennedytunnel, is van bij het begin afgewezen. Wie durft het aan het tegendeel te verdedigen?”

Gazet van Antwerpen: “Een oplossing, en snel”

“De kiezer wil een beslissing voor juni”, meent Lex Moolenaar in Gazet van Antwerpen. “Het onafhankelijke onderzoek naar de drie tracés voor de Oosterweelverbinding geeft geen uitsluitsel over een definitieve keuze. Nu overhaast kiezen zou een slag in het gezicht zijn van alle betrokken partijen en voor de Antwerpse bevolking. Maar er moet wel een oplossing komen voor de Antwerpse verkeersknoop, en snel. Daarom moeten de drie ministers zich engageren om hun meningsverschillen uit te praten en nog voor het einde van de legislatuur een compromis te sluiten en een beslissing te nemen.”

Het Belang van Limburg: “Eén lekke band volstaat”

“Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2020 een Europese top vijf-regio te worden. 2020 is over elf jaar. Dat is kort dag”, meent HBvL. “De ambitie kan enkel gehaald worden door nu op héél korte termijn een aantal fundamentele opties te nemen en die daarna consequent uit te voeren. Vlaanderen lijdt aan de ziekte waar Nederland lang aan geleden heeft. Beslissingen bleven uit omdat men steeds opnieuw moest studeren, adviezen vragen, inspraakrondes organiseren. Nederland heeft hier komaf mee gemaakt. Tegen de tijd dat dit ook in Vlaanderen kan, zal Nederland al lang dé logistieke draaischijf van Europa zijn. En zal één auto met een lekke band in de Kennedytunnel nog altijd volstaan om Antwerpen en dus ook een groot stuk van Vlaanderen tot stilstand te brengen.”

Ook de andere media besteden uitgebreid aandacht aan het Oosterweeldossier. Los van de vraag welk tracé nu het meest geschikt is, dringt iedereen aan op snelle duidelijkheid. Een trend die zich ook duidelijk aftekent op verschillende internetpolls.

Tags: , , , , ,