MENU

Minder papierwerk voor ons aller baksteen

Dirk toert momenteel door de provincie Antwerpen met infosessies over ruimtelijke ordening. Op een begrijpelijke manier geeft hij toelichting bij de nieuwste regels, en beantwoordt hij vragen uit het publiek. De avonden zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

De voorbije weken hield hij al infoavonden in Mol, Turnhout, Herentals, Antwerpen en Westerlo. Op dinsdag 17 maart komt Dirk in Schilde het nieuwe decreet toelichten. Twee weken later, op 31 maart, is er een infoavond in het stadion van Lierse SK.

Komaf met nutteloze administratie

Dirk is nu al ruim negen jaar minister van Ruimtelijke Ordening. In die periode maakte hij het beleid heel wat humaner en transparanter. Het nieuwe decreet dringt de papiermolen nog meer terug, is ook Het Nieuwsblad opgevallen.
infoavond-herentals
“De baksteen in ons aller maag wordt vanaf september met een pak minder papier omwikkeld”, schrijft de krant. “Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen stuurt na drie jaar intensief overleg een decreet naar de eindmeet dat een pak meer rechtszekerheid biedt, korte termijnen belooft, en komaf maakt met veel nutteloze administratie”, staat er vandaag te lezen.

Stomme burenruzie

“Een stomme burenruzie zal niet langer tot een jarenlang conflict kunnen leiden over een badkamer die gebouwd werd in een tijdperk dat het in sommige gemeenten nog niet zo nauw stak met vergunningen, en de burgemeester zoiets oogluikend toeliet. Als er niemand een klacht tegen indient, zijn dergelijke zaken binnenkort na vijf jaar verjaard”, onderstreept Het Nieuwsblad. “Tegelijk komt een einde aan de politieke inmenging van een minister in bouwdossiers. Tot nog toe kan het gebeuren dat hij een burenruzie moet beslechten over een gewone visvijver. Alsof de minister en zijn administratie geen belangrijker zaken omhanden hebben.”

Kortere procedures

“Minstens even belangrijk is dat er eindelijk minder en kortere procedures komen”, gaat het artikel verder. “Zowat 12.000 bouwaanvragen per jaar kunnen straks met een gewone melding worden afgehandeld. Het gaat alleen om zaken waarin de ambtenaren geen enkele interpretatievrijheid hebben omdat de regels ervoor toch vastgelegd zijn. Doordat de ambtenaren voor die zaken niet langer de totale vergunningsprocedure moeten doorlopen, kunnen ze zich met belangrijker zaken bezighouden. Zoals effectief optreden tegen wie die regels overtreedt.”

‘Eindelijk omgekeerde beweging ingezet’

“Het feit van de vereenvoudiging op zich, is ook van tel. Vlaanderen heeft zich in veel zaken die het zélf beter zou doen, als een enorme regelneef getoond. Het is dan ook een goed teken als eindelijk ergens de omgekeerde beweging ingezet is.”

Tags: , ,