MENU

Dirk investeert in kinderopvang en rusthuizen

Dirk is een doener, een beslisser. Niet alleen in moeilijke dossiers rond mobiliteit en ruimtelijke ordening, maar ook in de zachtere sectoren van onze samenleving. Zoals de opvang van hulpbehoevende senioren en jonge kinderen. Naast 10 miljoen euro voor extra opvangplaatsen in crèches, wil Dirk de economie ondersteunen met de bouw van rusthuizen.

kinderopvang
Kinderopvang: 1.400 extra plaatsen

De Vlaamse overheid trekt 10 miljoen euro uit voor start- en uitbreidingsleningen voor private kindercrèches. Hiervoor riepen Dirk en zijn collega Patricia Ceysens Kids Invest in het leven, een nieuw fonds voor investeringen in de zelfstandige kinderopvang. Het geld komt van de Participatiemaatschappij PMV en het Agentschap voor Ondernemen.

Zelfstandige onthaalouders kunnen bij Kids Invest voortaan leningen aangaan tot 250.000 euro. Bovendien kunnen ze financieel en bedrijfseconomisch advies krijgen. “Vlaanderen kent een mini-babyboom en de vraag naar kinderopvang stijgt. Met dit fonds kunnen er op jaarbasis 1.400 extra plaatsen bijkomen”, benadrukt Dirk.

Slim investeren in rusthuizen

Dirk wil ook het aanbod voor onze senioren sterk verhogen. Hij wil volop investeren in de bouw van rusthuizen. Nu al belegt Het Vlaams Zorgfonds, dat kapitaal opzijzet om later de uitkeringen van de Zorgverzekering te betalen, 10 procent van zijn kapitaal in vastgoed. Dirk pleit ervoor om dit aandeel op te trekken naar tot 30 procent.
rusthuis-cederhof
“Zeker gezien de toestand op de financiële markten. Veel privé-rusthuizen stellen hun bouwplannen uit omdat de banken onwillig zijn”, stelt Dirk vast. “De bouwheer moet meer dan de courante 10 procent op de tafel leggen: 25 procent of meer. Dat kunnen de meeste niet. Als het Zorgfonds ze 15 of 20 procent van het kapitaal leent, valt het bankenbezwaar weg en kan de bouw meteen beginnen. Dat zorgt voor relance, verkleint de wachtlijsten voor rusthuizen én geeft het Zorgfonds een flink rendement. Slim investeren heet dat.”

Dirk overweegt ook om openbare en vzw-rusthuizen die met projecten op de wachtlijst staan van het subsidiefonds VIPA, vanuit het Zorgfonds voorschotten te geven zodat zij al kunnen beginnen te bouwen.

Tags: , , , , , ,