MENU

Dirk versterkt open ruimte rond Antwerpen

“Vandaag herbevestigen we met de Vlaamse regering 9.670 hectare landbouwgebied rond Antwerpen”, zegt Dirk. “Hiermee brengen we de langverwachte rechtszekerheid voor talloze land- en tuinbouwers. Tegelijk bewaren we de open ruimte in de Antwerpse gordel.”

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet bijkomend 750.000 hectare landbouwgebied, 150.000 hectare natuurgebied en 10.000 hectare bosgebied. Hiervoor werd sinds oktober 2003 een hele reeks planningsprocessen opgestart. Vlaanderen is hiervoor ingedeeld in 13 regio’s. Antwerpen is nu het tiende gebied dat aangepakt wordt. “We zitten volledig op schema. Met deze beslissing hebben we al 434.000 ha landbouwgebied vastgelegd”, verduidelijkt Dirk.
open-ruimte-antwerpen
Versterking landbouw

Het tiende afbakeningsproces zorgt voor de vastlegging van de open ruimte rond Antwerpen, de zogenaamde Antwerpse gordel en Klein Brabant. Het overleg voor deze regio werd opgestart in maart 2007, in samenspraak met de provincie, de gemeenten en de belangrijkste belangengroepen (landbouworganisaties, natuur- en bosverenigingen).

Het overleg resulteerde uiteindelijk in een ‘herbevestiging’ van het gewestplan. Hiermee wordt 9.670 ha landbouwgebied rond Antwerpen aangeduid. Er wordt expliciet rekening gehouden met de aanduiding en versterking van o.a. de glastuingebieden in Ranst, Vremde en Broechem. Voorts wordt ook de nadruk gelegd op landbouw in openruimtegebieden, die dan weer bouwvrij worden gehouden.

Versterking groengebieden en open ruimte

Antwerpen stad is een dicht bebouwd gebied. Dirk vindt het uitermate belangrijk om het groen dat er is te versterken vanuit het buitengebied. De afbakeningen die door de Vlaamse regering werden goedgekeurd, versterken inderdaad de ‘groene vingers’ in het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het verstedelijkt gebied sluit aan op de stadsrandbossen in Aartselaar, het Moretusbos in Stabroek, het Zoerselbos en andere. Dit alles resulteert in 550 hectare extra bosgebied.
zoerselbos
“Op deze manier sluiten deze afbakeningsprocessen van landbouw, natuur en bos naadloos aan bij het ruimtelijke uitvoeringsplan voor het grootstedelijk gebied Antwerpen, waarvan de procedure eveneens lopende is”, zegt Dirk

Versterking economisch potentieel

Gezien de bijzondere positie van Antwerpen wordt in de afbakening van het buitengebied ook rekening gehouden met het strategisch plan van de haven en de toekomstige logistieke ontsluitingen. In klein Brabant is dan weer ruimtelijk rekening gehouden met de functie van de economisch knooppunten en logistieke ondersteuning.

“Bij de afbakening hielden we rekening met de open ruimte, met landbouw, met groen én met de economische noden. Dat was een huzarenstuk”, beklemtoont Dirk. “Op deze manier heeft de afbakening van natuur, landbouw en bos in deze regio een zeer divers plaatje gekregen, met bijzonder aandacht voor het vrijwaren van de zo gegeerde en noodzakelijk open ruimte in en rond Antwerpen.”

Tags: , , ,