MENU

‘Jobkorting is liberaal en sociaal’

De jobkorting, de belastingvermindering voor alle werkende inwoners van het Vlaamse Gewest, kan op erg veel bijval rekenen. In verschillende internetpolls juicht ruim 4/5de van de stemmers de maatregel toe.

Ook in de geschreven pers wordt de jobkorting, die Dirk op de sporen zette, goed onthaald. In de kwaliteitskrant De Morgen wijdt Walter Pauli er vandaag een groot opiniestuk aan.

Pluim op de hoed van Dirk

“De opvallendste campagne tot nu toe is die van Dirk Van Mechelen en zijn jobkorting. Officieel is dat een initiatief van de Vlaamse regering, maar off the record erkennen de andere coalitiepartners ook wel dat de Open Vld’er deze pluim op zijn hoed kan steken, dat zijn idee zo sterk was dat de hele regering het collectief overnam”, schrijft Pauli.

“De jobkorting is een positief verhaal, een beloning, inderdaad, maar ook voor de groep mensen die de files trotseert, de stress, de combinatie gezin-arbeid, de overuren, die zorgt voor productiviteit, die het bnp stut en de welvaartsstaat schraagt. Mag het even?”

‘Kritiek van oppositie intellectueel oneerlijk’

In zijn betoog wuift de opinieschrijver van De Morgen de kritiek van de oppositie weg. “De kritiek van Groen! is niet alleen politiek onverstandig en intellectueel oneerlijk. Het is een electorale campagne die de samenleving inderdaad groener maakt: van afgunst en jaloezie. ‘En ik dan? Ik wil ook. Ik moet ook.’ Het is hoogst onterecht.”

Tags: , , ,