MENU

Windenergie voor 17.000 gezinnen in Maldegem en Eeklo

Op initiatief van Dirk keurde de Vlaamse regering het plan goed voor een nieuwe ‘Zone voor windturbines’ in Maldegem. Het plan maakt de weg vrij voor 12 windmolens langs de expresweg, elk goed voor minstens 2,3 megawatt en voldoende om 17.000 gezinnen van groene stroom te voorzien.

Het gaat om een principiële goedkeuring met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Het plan sluit naadloos aan op de zone voor windturbines die voorzien wordt in Eeklo, en dit door de provincie, met behulp van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

12 x 2,3 megawatt

De Vlaamse regering reserveerde een zone langsheen de N49 (expresweg) op het grondgebied van Maldegem en Eeklo, als zone voor windturbines.

Het GRUP dat daar vandaag voor werd goedgekeurd, zou voorzien in 9 windturbines. Het PRUP Eeklo voorziet wellicht 3 windturbines, al is onderlinge optimalisatie nog mogelijk. De 12 turbines zijn elk goed voor minstens 2,3 megawatt. Een kleine berekening leert dat dit goed is voor voldoende elektriciteit voor 17.000 gezinnen in die regio.

‘Op de goede weg met duurzame energie’

“Inmiddels werden reeds meer dan tweehonderd vergunningen voor de bouw van grote windturbines afgeleverd”, stelt Dirk.

“We zijn op de goede weg met duurzame energie, maar het kan nog beter. Daarom werk ik er gestaag aan door. Niet in het minst omdat de sector rond hernieuwbare energie ook een belangrijke economische sector is. Momenteel stelt de sector al 3.200 mensen tewerk. Agoria verwacht dat tegen 2020 dit aantal zal stijgen tot 22.000”, stelt Dirk.

Tags: , ,