MENU

Wie wil werken, wordt beloond

Indien we onze huidige welvaart willen behouden, moeten we de activiteitsgraad verhogen. Er moeten dus meer mensen aan het werk. Want het zijn de werkenden die ervoor zorgen dat we vandaag nog steeds de pensioenen, leeflonen of werkloosheidsuitkeringen kunnen betalen. Al die werkenden Vlamingen worden deze maand beloond met 250 tot 300 euro extra loon.

Helaas zitten er in Vlaanderen ook nog steeds teveel mensen gevangen in de werkloosheid. Een aantal dat vandaag de dag snel stijgt door de vele ontslagen in de bedrijven die het slachtoffer werden van de economische crisis. Hen aan het werk helpen is dé uitdaging voor de komende maanden.

Dirk spande zich de voorbije jaren bijzonder hard in om de Vlaamse jobs te vrijwaren en ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven en nieuwe jobs. Dat wil hij blijven doen. Wie wil werken wordt dus beloond. Hetzij met extra loon, hetzij met een nieuwe job.

Tags: , , , , ,