MENU

Station in Brecht: Dirk maant aan tot spoed

Dirk roept alle betrokken partijen op om vaart te zetten achter het stationsdossier in Brecht.

“Ik kan het belang van een optimale verkeersontsluiting in en rond Antwerpen niet genoeg benadrukken. De voorbij jaren heb ik vanuit Brussel heel wat projecten voor onze regio afgerond en letterlijk op de rails gezet. De nieuwe stopplaats in Brecht en de hieraan gekoppelde ringweg en faciliteiten vormen ongetwijfeld één van de belangrijkste dossiers.”

“Zoals u weet, zijn wij als overheid al lang klaar met ons huiswerk. De sporen zijn gelegd. De perrons zijn klaar. De schuilhokjes staan er. Het is wachten tot de bestelde Traxx-locomotieven eindelijk worden geleverd.”

Treinverbinding in juni

“Laat duidelijk zijn dat de NMBS en Infrabel een grote verantwoordelijkheid dragen bij de aanslepende vertraging. Ik kan u verzekeren dat ik de situatie nauwgezet opvolg, en alle betrokken instanties aanmaan tot spoed in dit dossier. Vanuit NMBS en netwerkbeheerder Infrabel krijg ik signalen dat ze dit voorjaar willen starten met proefritten met het oog op een vaste treinverbinding ergens in de loop van de maand juni. Op dit ogenblik krijg ik geen enkele indicatie dat ze van deze timing zouden willen afwijken.”

station-brecht

Multimodaal knooppunt

“Ik reken er echt op dat de reizigers in de Noorderkempen niet langer worden gegijzeld, ondanks alle begrip voor de technische en veiligheidsaspecten. We mogen niet toelaten dat de verdere uitbouw van Brecht als multimodaal knooppunt in het gedrang komt. De komst van het trein- en busstation biedt enorme kansen voor de verdere ruimtelijke, maar ook sociaal-economische ontwikkeling van Brecht en de ruime omgeving.

Ringweg rond Brecht

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Stopplaats en Ringweg Brecht’, dat ik in 2003 al goedkeurde, voorziet in een ringweg rond de dorpskern, en bevat alle randvoorwaarden om het nieuwe HST-station op de beste manier te verbinden met de E19. De eerste fase van de aanleg van de ringweg ligt intussen achter de rug. De bedoeling is om nu zo snel mogelijk van start te gaan met de volgende twee fasen. Omdat er voor de werken nog een aanpassing van de onteigeningen nodig was, heeft de procedure even op zich laten wachten.”

Poort op de Antwerpse Kempen

“Ik kan u trouwens nog meedelen dat ik de geplande kmo-zone, die zal aansluiten op de nieuwe ringweg, onlangs heb geselecteerd als ‘Bijzonder Economisch Knooppunt’. Hierdoor krijgt de hele stationsomgeving een gericht perspectief om zich volwaardig te gaan ontwikkelen. Concreet denk ik dan, naast een trein- en busstation, aan kleinschalige handelsactiviteiten, winkel- en horecamogelijkheden, hotel- en kantoorfaciliteiten, e.d. Kortom, met de herziening van het RSV willen we Brecht alle kansen bieden om zich de komende jaren verder te ontwikkelen tot dé poort op de Antwerpse Kempen.”

Tags: ,