MENU

Een crisis biedt ook kansen…

Met de crisis die ons land en Vlaanderen in de greep houdt, is nu een tijd van vooral samenwerking aangebroken. Dit geldt uiteraard niet alleen voor politici. Het geldt voor ons allemaal. Alleen samen geraken we uit de crisis. Met gedurfde creativiteit, met een tomeloze inzet, met een onstuitbaar doorzettingsvermogen en vooral met een grote verantwoordelijkheidszin.

Het voorbije decennium is reeds goed werk geleverd in Vlaanderen. Het aantal maatregelen met een hoog maatschappelijk en economisch rendement, is haast niet te tellen. Deze initiatieven gaven zowel onze burgers, bedrijven én zelfstandigen meer ademruimte. Dirk weet dat iedereen die verantwoordelijkheid draagt, moet beseffen dat het slechts goed kan gaan met Vlaanderen als het ook goed gaat met onze bedrijven en ondernemingen. Dirk hanteert daarbij een aantal vuistregels

We hebben vooruitgang nodig.

De wereld verandert razendsnel. Het ontbreekt ons echter vaak aan de souplesse om in te spelen op nieuwe tendensen. We moeten progressief durven zijn in de letterlijke betekenis, ‘gericht op vooruitgang’. De boutade zegt immers dat als een grote democratie niet progressief is, ze ofwel ophoudt om groot te zijn, ofwel ophoudt een democratie te zijn.

Voor Vlaanderen betekent dit nog meer kiezen voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. De beste hersenen aan het werk zetten, zonder taboes of dogma’s. Dat kan alleen in een samenleving, die geld, tijd en ruimte geeft aan durvers, denkers en ondernemers.

Vooruitgang boeken vraagt ook flexibiliteit van het beleid. Met kortere besluitvorming én snellere beleidsuitvoering. Het beleidsproces gaat in Vlaanderen nog steeds teveel gebukt onder een overvloed aan consultatierondes, rapportages en plannen.

Overdaad schaadt, snoeien is de boodschap!

Een crisis biedt kansen om de koers definitief te wijzigen!

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Een economische crisis kan ook een doorbraak forceren in dossiers waar de fundamenten reeds voor aanwezig zijn. In die dossiers moeten we nu de doorsteek maken naar echte verandering.

Zo’n dossier is de discussie rond het “overheidsbeslag”. Om de uitdagingen die op ons af komen aan te kunnen, hebben we immers een slagkrachtige overheid nodig. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook op het federale en zeker en vast op het lokale niveau. Zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit zijn de kernwoorden.

Dirk pleit dan ook voor een pact tussen de verschillende overheden van dit land om het overheidsbeslag structureel terug te dringen. Omdat de middelen én de werkkrachten beperkt zijn en efficiënt moeten worden ingezet.

Tags: , ,