MENU

Vier thema’s om even bij stil te staan…

 
Wie wil werken wordt beloond.

Indien we onze huidige welvaart willen behouden, moeten we de activiteitsgraad verhogen. Er moeten dus meer mensen aan het werk. Want het zijn de werkenden die ervoor zorgen dat we vandaag nog steeds de pensioenen, leeflonen of werkloosheidsuitkeringen kunnen betalen. Al die werkenden Vlamingen worden deze maand beloond met 250 tot 300 euro extra loon.

Helaas zitten er in Vlaanderen ook nog steeds teveel mensen gevangen in de werkloosheid. Een aantal dat vandaag de dag snel stijgt door de vele ontslagen in de bedrijven die het slachtoffer werden van de economische crisis. Hen aan het werk helpen is dé uitdaging voor de komende maanden.

Dirk spande zich de voorbije jaren bijzonder hard in om de Vlaamse jobs te vrijwaren en ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven en nieuwe jobs. Dat wil hij blijven doen. Wie wil werken wordt dus beloond. Hetzij met extra loon, hetzij met een nieuwe job.

 

Antwerpen, hoofdstad van Vlaanderen.

’t Stad is creatief en bruist. Dat is ooit anders geweest. De grootste stad van Vlaanderen werd lang verwaarloosd. Gelukkig is die trend gekeerd. Vandaag ondergaat Antwerpen een grote verandering.

Onder impuls van Dirk werd er een ongeziene inhaalbeweging ingezet. Tal van nieuwe projecten frissen het straatbeeld op, of staan in de steigers. Denk maar de heraanleg van de Leien, het nieuwe Justitiepaleis, Spoor Noord, het Operagebouw, het Eilandje en de bouw van het MAS. Ook het Masterplan en de plannen voor de nieuwe Scheldekaaien krijgen vorm. Antwerpen is terug een trotse metropool.

Maar ook andere steden zitten niet stil. Antwerpen, de logistieke voordeur van Europa en morele hoofdstad van Vlaanderen, staat voor immense uitdagingen. De wereld verandert snel. En er liggen kapers op de loer. Als we onze bevoorrechte positie willen behouden, moeten we de concurrentie het hoofd bieden. Antwerpen mag niet opnieuw verzanden. De economische motor van Vlaanderen mag en zal niet stilvallen.

Dirk wil deze strijd alvast aangaan en mee het verschil maken. Door ambitieus te zijn. Door bakens te verzetten. Door blijvend te investeren in de Antwerpse regio, zijn inwoners en zijn infrastructuur. Dirk wil Antwerpen de toekomst en de wereldstatus geven die het verdient.

 

Er is een einde aan elke tunnel.

Als er één ding zeker is, dan is het wel dat aan iedere crisis vroeg of laat een einde komt. Ook de economische en financiële crisis waarin we ons nu bevinden, zal ooit een einde kennen. Ondanks de stroom aan problemen, faillissementen en ontslagen die niet lijkt te stoppen. 

Er is echter maar één manier om met deze crisis om te gaan: niet bij de pakken blijven zitten en alles in het werk stellen om zo snel mogelijk door de tunnel te geraken.

Mirakelrecepten om een crisis te bezweren, bestaan evenwel niet. Alles hangt af van onze houding en onze inzet. Dirk nam in de Vlaamse regering alvast tal van initiatieven die rechtstreeks bijdragen aan de versterking van onze economie en die ertoe kunnen bijdragen dat de duur van de crisis wordt beperkt.

Daarenboven is Dirk ervan overtuigd dat deze crisis ook opportuniteiten biedt. Elk nadeel heeft immers ook een voordeel. Een economische crisis kan ook dé gelegenheid zijn om een doorbraak te forceren in die dossiers waar reeds lang wordt over gepraat maar de actie uitblijft.

 

Ook centen maken gelukkig.

Het spreekwoord zegt dat geld niet gelukkig maakt. Maar wat denkt u?
Akkoord, de allerbelangrijkste dingen in het leven zijn niet met geld te koop. Liefde, vriendschap en een goede gezondheid op kop. Maar daarnaast maakt geld het leven vaak makkelijk en, laat ons eerlijk wezen, ook wel aangenaam. Welvaart leidt tot welzijn. Dat is ook de mening van Dirk… 

Net daarom heeft Dirk de voorbije 10 jaar op een uitmuntende manier zorg gedragen voor de Vlaamse centen. Hij beheerde het Vlaamse kapitaal als een goede huisvader. In 10 jaar tijd bouwde hij 6,6 miljard schulden af. Vlaanderen is nu schuldenvrij.

Bovendien zorgde hij ervoor dat een groot deel van de centen die de overheid bespaarde,terugvloeide naar de belastingbetaler. Denk bijvoorbeeld maar aan het afschaffen van de successierechten voor de langstlevende partner. Die onrechtvaardige belasting op verdriet ligt eindelijk in de prullenmand. Maar ook tal van andere fiscale maatregelen hebben een effect op uw portemonnee. Niet in het minst de jobkorting natuurlijk, waardoor u als werkende Vlaming deze maand 250 tot 300 euro extra nettoloon op uw bankrekening vindt.