MENU

Meer dan 3.000 woningen versneld vergund

Binnen de nota ‘Herstel het vertrouwen’ werkte Dirk een actieplan ‘Stedenbouw’ uit. De komende maanden zal vanuit de administratie prioriteit worden gegeven aan de lopende vergunningsaanvragen die een belangrijke impact hebben op de werkgelegenheid in de bouwsector. Door de actie worden meer dan 3.000 woningen en een hele reeks grotere infrastructuurwerken nog sneller vergund.

Elke (provinciale) afdeling van de administratie versnelt de afhandeling van de vergunningsdossiers van grote projecten die een stimulans zijn voor de bouwsector. Zoals grote huisvestingsprojecten, wegenisdossiers, verkavelingsaanvragen, rust- en ziekenhuizen, schoolgebouwen, nieuwe bedrijfsgebouwen en/of uitbreidingen, belangrijke dossiers in het kader van waterzuivering of nutsvoorzieningen.

Om de inspanningen maximaal te laten renderen worden ook werkafspraken gemaakt met andere instanties die advies moeten verlenen. Dirk Van Mechelen roept ook de gemeentebesturen op zich maximaal in te schakelen in deze actie.

Vaak is het immers pure bureaucratie die ervoor zorgt dat werken niet meteen kunnen starten, en dat wil Dirk in de huidige economische context vermijden.

Tags: , ,