MENU

Dirk versnelt bouw van sociale woningen

Vlaanderen telt momenteel 143.000 sociale huurwoningen en 12.000 koopwoningen. Dat aanbod is ontoereikend, waardoor momenteel ruim 75.000 gezinnen op een wachtlijst staan. Dirk ziet daarin een kans om de sociale woningbouw een duw in de rug te geven. Samen met Marino Keulen werd de basis gelegd om in de periode 2009-2020 het sociaal woonaanbod uit te breiden met 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels.

Deze operatie creëert een win-winsituatie voor iedereen. Het sociaal woonaanbod wordt binnen een termijn van goed tien jaar met bijna 65.000 woongelegenheden uitgebreid. Daarmee kunnen tienduizenden gezinnen een betaalbare woning verkrijgen.

Maar het bouwprogramma dat in het programma vervat zit, is uiteraard ook een enorme stimulans voor de bouwsector. Met de inhaalbeweging is een kapitaalsinjectie van bijna 7 miljard euro gemoeid. Gezien de huidige situatie, is dat een welgekomen zuurstofkuur voor onze Vlaamse economie.

Tags: , ,