MENU

Dirk Van Mechelen verankert ruim 82.000 hectaren landbouwgebied in Leiestreek

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen, keurde de Vlaamse Regering vandaag de herbevestiging van de agrarische en natuurlijke structuur in de regio ‘Leiestreek’ goed.

Hiermee wordt in één klap de bestemming van ruim 82.000 hectaren landbouwgebied en bijna 700 hectaren natuur verankerd. De herbevestiging van het landbouwgebied in de Leiestreek is één van de grootste in zijn soort.

Aan de herbevestiging van de agrarische en natuurlijke structuur in de regio ‘Leiestreek’ ging een lang planningsproces vooraf dat in 2006 van start ging. Bij het overleg werden zowel de provincie als de belangrijkste belangengroepen (landbouworganisaties, natuur- en bosverenigingen) betrokken, maar bovenal was er ruime inspraak voor de 46 gemeenten die door de afbakening worden gevat.

‘Moeilijke evenwichtsoefening’

“Dergelijk planningsproces van een buitengebied is altijd een moeilijke evenwichtsoefening”, weet Dirk Van Mechelen. “Ze gebeurt op basis van een grondige analyse van de hele streek om uiteindelijk te leiden tot een zogenaamde gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, natuur en bos.”

Het overleg voor de Leiestreek resulteerde uiteindelijk in de herbevestiging van 82.243 hectaren landbouwgebied. Daarnaast werd op basis van het gewestplan ook nog eens 244 ha natuurreservaten, 57 ha bos en 378 ha ‘overig groen’ vastgelegd.

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, moet in Vlaanderen 750.000 ha landbouw, 150.000 ha natuur en 10.000 hectaren bosgebied worden vastgelegd. Vlaanderen is hiervoor verdeeld in 13 regio’s, waarvan de Leiestreek de als zesde effectief wordt herbevestigd. In de komende maanden wordt over de resterende 7 regio’s beslist.

Forse inhaalbeweging

Met de herbevestiging van onder meer het landbouwareaal in de Leiestreek werd in één klap een forse een inhaalbeweging van herbevestigd landbouwgebied gerealiseerd, nadat reeds in 2001 in een eerste fase 86.500 ha natuurgebied (als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk VEN) werd vastgelegd.

Lorem ipsum

In dit planningsproces voor de Leiestreek werden eveneens gebieden aangeduid waar in een later stadium via ruimtelijke uitvoeringsplannen nog eens bijkomende zones voor landbouw, natuur en bos zullen worden afgebakend. Het streefdoel is om via die uitvoeringsplannen nog eens 1600 ha bijkomende bos- en een belangrijk gedeelte natuurgebied, vooral rond de Leie en de Schelde, vast te leggen.

Test

Tags: , , , ,