MENU

Antwerp United, eindelijk!

Samen met vele Antwerpenaren koestert Dirk de droom, de wens, de wil om een modern, nieuw Antwerps voetbalstadion te realiseren. Dirk neemt zijn verantwoordelijkheid als minister van Ruimtelijke Ordening en veegt de hindernissen van tafel om deze droom te realiseren. In nauw overleg met alle betrokken partijen hakte Dirk de knoop door. Het is op Petroleum-Zuid dat het gloednieuwe voetbalstadion zal gebouwd worden: de Diamant Arena!
diamant-arena1

Schande van Euro 2000

De belangrijkste beslissing is hiermee genomen, maar de weg is nog lang en moeilijk. Er zullen nog heel wat onderhandelingen volgen over het concrete plan en alle randvoorwaarden. Maar Dirk rekent hierbij op het collectief geheugen om niet in een impasse te verzanden. Alleen zo kunnen we de schande van Euro 2000 uitwissen en het non-beleid van toen vervangen door een gedreven stadsvernieuwing.

Onnodig u eraan te herinneren hoe de droom over een voetbalstadion nog niet zo lang geleden veranderde in een nachtmerrie.

Halfweg de jaren negentig lanceerde  toenmalig provinciegouverneur Camille Paulus een ambitieus project voor het Antwerpse voetbal. Wat een mooi voetbalfeest had moeten worden, werd een diepe teleurstelling. Het stadsbestuur raakte het maar niet eens over de locatie van het nieuwe stadion. Weg de droom, weg de kans om met Antwerpen deel te nemen aan Euro 2000 dat België en Nederland samen organiseerden.

Wederopbloei van Petroleum-Zuid

Dirk dacht: “dit nooit meer”, en hakte de knoop door en koos de locatie. Het werd dus Petroleum-Zuid, dankzij vele pro’s en ja, ook ondanks enkele contra ‘s. Petroleum-Zuid is vandaag niets minder dan een verlaten en verontreinigde industriezone. Het snakt naar sanering en investering. Dirk geeft met zijn beslissing dus ook de aftrap voor de wederopbloei van dit uitgestrekte gebied aan de Schelde tussen Antwerpen en Hoboken.

Ook aan de financiële gevolgen werd gedacht. De Vlaamse regering maakt 50 miljoen euro vrij voor de realisatie van meerdere multifunctionele voetbalstadidiamant-arena2ons in Vlaanderen en Brussel. Antwerpen zal hier ongetwijfeld een mooi graantje van meepikken.

Kandidatuur voor het WK 2018

Dirk komt met deze beslissing bovendien tegemoet aan de hoge nood aan nieuwe of vernieuwde voetbalstadions in Vlaanderen, zoals bleek uit een onderzoek. Niet in het minst in het kader van de kandidatuurstelling van België – samen met Nederland – voor de organisatie van het WK in 2018.

Dirk is ervan overtuigd dat zowel de stad, als de clubs, als de brede gemeenschap wel zullen varen bij de keuze voor Petroleum-Zuid.

Tags: , , ,