MENU

Extra geld voor Vlaamse groeibedrijven

De huidige financiële crisis maakt het voor Vlaamse bedrijven almaar moeilijker om hun investeringen gefinancierd te krijgen. Omwille van hun eigen problemen vragen banken almaar sterkere waarborgen. Hierdoor dreigen nieuwe investeringen in het water te vallen. Dit moeten we voorkomen. Het XL-fonds dat onder impuls van Dirk werd opgericht, kan hiervoor een alternatief bieden.

Het XL-fonds start met een onderschreven kapitaal van minstens 500 miljoen euro om invulling te kunnen geven aan de huidige marktbehoeften. Reeds actieve verstrekkers van kapitaal als de GIMV als de VPM brengen elk ook 250 miljoen euro in.

Waarom is dit XL-fonds een goede zaak voor de Vlaamse economie? Omdat het bijeengebrachte kapitaal rechtstreeks aangewend wordt voor de duurzame, verdere groei van ondernemingen. De kapitaalsparticipatie maakt bedrijven sterker en maakt expansie mogelijk in binnen- en buitenland.

Het XL-fonds zal investeren in grotere bedrijven wiens economische waarde tussen de 75 miljoen euro en 750 miljoen euro ligt.

Tags: , , ,