Vorige pagina

Zoveel ervaring heeft Dirk.

Sinds 10 oktober 1982

Volgende pagina
Vorige pagina

Een man die simpelweg zijn job doet. En maar goed ook.

 

Als minister groeide Dirk uit tot één van de sterkhouders van de Vlaamse Regering: de man die op de centen lette, die door iedereen wordt gewaardeerd voor zijn dossierkennis en daadkracht. Niet diegene die met alles en nog wat in de media wou komen of diegene die zich populair probeerde te maken door de deelname aan één of ander TV-spelletje. Maar wel de man die gewoon zijn werk deed.

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk bouwde mee aan het gezicht van 't stad.

Dirk is er ook trots op dat hij een aantal nieuwe bakens in Antwerpen kon helpen realiseren. Bakens die de stad niet alleen de 21e eeuw inbrachten, maar die na enkele jaren ook reeds als iconisch worden beschouwd, zoals het nieuwe justitiepaleis van Richard Rogers of het Museum aan de Stroom (MAS) van Neutelings Riedijk architecten. En wie kan zich Antwerpen nog voorstellen zonder de Lotto Arena, de thuishaven van de Antwerp Giants en ontmoetingsplaats voor velen bij concerten en sportevenementen. Dirk was trouwens de voorzitter, mede organisator  met Ludo Dielis, van het internationaal gerenomeerde WK Driebanden 2014 in de Lotto Arena in Antwerpen. Na 39 jaar terug thuis in de Scheldestad.

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Een democraat die eerst luistert, en dan handelt.

Tot slot is er natuurlijk ook het dossier van de Oosterweelverbinding. Iedereen weet dat Dirk voorstander was van de realisatie van de unieke Lange Wapperbrug. Als minister trok hij aan de kar om deze verbinding met  brug tegen september 2014 te kunnen realiseren, en zo, na vele jaren de mobiliteit in de provincie Antwerpen terug te garanderen.

Als democraat heeft Dirk zich echter neergelegd bij de uitslag van het volksreferendum dat zich duidelijk tegen het BAM tracé, met brug, heeft uitgesproken. In plaats van zoals velen overtuigd te zijn van het eigen gelijk, heeft Dirk de consequenties van het referendum aanvaard. In het Parlement is hij het dossier van nabij blijven volgen, is blijven pleiten voor een gedragen, duurzame  en betaalbare oplossing. Hij is ook de voorstander van een “Mobiliteitsnoodplan 2014 – 2024” met structurele maatregelen op korte termijn die, in afwachting van de realisatie van de Oosterweelverbinding, de onhoudbare mobiliteitsknoop rond Antwerpen moet helpen ontwarren.

Net om ervoor te zorgen dat het dossier eindelijk vooruit kan gaan, waarschuwt Dirk er ook voor dat er moet gezorgd worden voor een breed en stevig maatschappelijk en politiek draagvlak. Dat kan alleen wanneer een mobiliteitsoplossing voldoende rekening houdt met niet alleen de mobiliteitseffecten, maar vooral ook met de ruimtelijke impact en de leefbaarheids- en gezondheidsaspecten. Hij pleit daarom voor een dialoog met alle stakeholders: de stad, VOKA en UNIZO,  de actiegroepen, …  in plaats van een conflictmodel. Alleen dan is er binnen een termijn van 5 of 10 jaar een gerealiseerde oplossing mogelijk. En daarover gaat het!

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Een echte vakman kent zijn stiel.

Een vakman worden doe je niet zomaar. Je hebt goede leermeesters nodig en de kans om de nodige ervaring op te doen.

In zijn carrière kon Dirk gelukkig rekenen op mensen die hem dat vertrouwen gaven, de kans boden om al doende het vak te leren en om de nodige bagage op te doen.

Eerst en vooral is er Jacky Buchmann, de politieke vader van Dirk, die hem de kans gaf de politiek van binnenuit te leren kennen als secretaris van zijn ministerieel kabinet. Buchmann, op dat ogenblik ook burgemeester van Kapellen, ontdekte al snel het politieke talent van de jonge Dirk. Dirk zou later in de voetsporen van zijn politieke vader stappen door zowel burgemeester van Kapellen te worden als minister.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dirk legt bloemen neer bij het monument Louwke Poep in Kapellen

Opgroeien van gemeenteraadslid tot burgemeester.

Dirk kreeg de kans om telkens te groeien in zijn rol. Op lokaal vlak kwam hij eerst in de gemeenteraad, werd nadien schepen om tenslotte door te groeien tot burgemeester.

Als nieuwbakken volksvertegenwoordiger kon hij rekenen op de liberale boegbeelden Emile Flamant en Georges Antheunis om de knepen van het vak te leren kennen in het Parlement. Belangrijkste les: ken je dossiers en bijt je daarin vast.

Als backbencher in onder andere de commissies media, sociale zaken en defensie leerde hij ministers het vuur aan de schenen te legen. Als commissievoorzitter leefmilieu kon hij zijn talent om over de partijgrenzen heen te zorgen voor gedragen oplossingen in de praktijk brengen.

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Een waardevolle investering in Antwerpen.

Met de realisatie van het Deurganckdok kreeg de Antwerpse haven nieuwe zuurstof om haar positie op de wereldmarkt terug te versterken. De nieuwe Kattendijksluis zorgde ervoor dat het Albertkanaal beter toegankelijk werd. Hetzelfde geldt voor het ENA, het Economisch Netwerk Albertkanaal, een bron van nieuwe economische bedrijvigheid. Dirk zette mee zijn schouders onder de meer dan 15 km lange Liefkenshoekspoortunnel die, eens in gebruik eind 2014, moet zorgen dat goederen binnen de haven met het spoor en niet langer met de vrachtwagen moeten worden vervoerd. Om hetzelfde te bereiken voor het langeafstandstransport ijverde Dirk ook voor de realisatie van de Ijzeren Rijn, de spoorontsluiting met het economisch en industrieel hart van Duitsland, het Ruhrgebied. Door te blijven geloven in de meerwaarde van de regionale luchthaven van Deurne zien ondertussen ook verschillende buitenlandse investeerders de meerwaarde ervan in.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dirk met Jacky Buchmann aan de oude overweg in Kapellen

Een hart voor zijn dorp en zijn stad.

Dirk is verknocht aan zijn Kapellen en zijn Antwerpen. Als burgemeester heeft hij de kans om samen met zijn ploeg en op basis van een duidelijke visie een sterk en fiscaal vriendelijk beleid te voeren. Het dorpscentrum werd vernieuwd, mobiliteitsproblemen werden aangepakt, o.a. met de ondertunneling van de spoorweg, nieuwe infrastructuur (de POB, buitenschoolse kinderopvang, cultuur, sport) werd en wordt gerealiseerd, openbare gebouwen worden gerestaureerd, de resten van de Antwerp-Turnhoutstellung worden toeristisch ontsloten,…

Maar het hart van Dirk klopt niet voor Kapellen alleen. Als volksvertegenwoordiger en als minister konden alle Antwerpse dossiers op zijn bijzondere belangstelling rekenen. Het lijstje van gerealiseerde projecten of dossiers waar Dirk een belangrijk duwtje in de rug gaf, is dan ook enorm. Inzake infrastructuur, op vlak van mobiliteit, met betrekking tot historische bakens,… Dirk greep elke opportuniteit om ervoor te zorgen dat er geld kwam naar zijn Antwerpen en dat soms reeds lang aanslepende problemen eindelijk werden opgelost.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk bijt zich vast in politiek.

Wie dacht dat Dirk na 10 jaar ministerschap in de oppositie ging uitbollen, kent Dirk niet. Met de ijver en werkkracht die hem eigen is, werd Dirk opnieuw de backbencher van weleer. Met zijn bijna 1000 gerichte vragen en 150 wetgevende initiatieven (waaronder de eerste conceptnota voor nieuwe regelgeving) legde Dirk de regering het vuur aan de schenen. Kritisch zoals steeds, maar ook oplossingsgericht. Niet oppositie om de oppositie, maar vanuit de overtuiging dat het anders en beter kon. Zich vastbijtend in dossiers en concrete oplossingen voorstellend ook al was een thema al lang niet meer voorpaginanieuws in de media.

Dirk stelt al zijn ervaring opnieuw ter beschikking. Terugkeren naar het federaal parlement voelt een beetje als thuiskomen naar de plaats waar het als nationaal politicus allemaal voor hem begon. Zoals steeds kan u op Dirk rekenen om de belangen van zijn Kapellen, zijn regio, zijn Antwerpen in Brussel te verdedigen.

 

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk verlaagt en vereenvoudigt belastingen.

In 2008 ontvangt Dirk de eerste Taxman Award, een initiatief van Ergo Insurance, Moneytalk, uitgeverij Pelckmans en werkgeversorganisatie VBO. De Award beloont de meest opmerkelijke bijdrage aan de fiscaliteit en beloont iemand die de belastingdruk verlaagde, de belastingen vereenvoudigde of de fiscaliteit humaniseerde. Dirk komt als eerste laureaat uit de bus omdat hij met de jobkorting een echte loonlastenverlaging realiseerde, omdat hij de registratie- en de schenkingsrechten vereenvoudigde en verlaagde en omdat hij komaf maakte met de zogenaamde verdrietbelasting, de belasting die de langstlevende partner moest betalen op de gezamenlijke woning.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk verbindt mensen.

Dirk lag ook aan de basis van de Noord-Zuidverbinding, die voor de Kempen economisch van onschatbaar belang is. Met de bouw het nieuwe station van Brecht, opgelegd door Dirk in de bouwvergunning voor de nieuwe TGV-lijn, kregen de Noorderkempen er een snelle treinverbinding met Antwerpen en Brussel bij. Het Diaboloproject zorgt dan weer voor een supersnelle verbinding tussen Antwerpen en Mechelen en de Brusselse Luchthaven. Op iets meer dan 30 minuten vanuit Antwerpen en op 10 minuten vanuit Mechelen sta je bij wijze van spreken op het Brusselse tarmac. Vanuit die optiek kregen de stations van Antwerpen en Mechelen een grondige restauratiebeurt en werd ook de stationsomgeving grondig aangepakt.

Dirk ijvert ook al jaren voor de realisatie van de Nx, de nieuwe ontsluitingsweg voor Noord Antwerpen naar de haven en de A12 die ook de dorpscentra  eindelijk moet ontlasten. Door de renovatie van de Antwerpse Leien, de belangrijkste invalsweg naar het Antwerpse stadscentrum,  worden mobiliteit en leefbaarheid gecombineerd.

Een vergelijkbaar dossier is dat van de Goederenspoorlijn 11. Onder andere naar aanleiding van de treinramp in Wetteren, waarbij gevaarlijke chemische producten vrijkwamen, pleitte Dirk nogmaals voor de doortrekking van deze goederenspoorlijn. Op die manier kan de bestaande Lijn 12 worden ontlast en kunnen daar in plaats van goederentreinen door de woonkernen, bijkomende treinen voor personenvervoer worden ingezet. Het is geen toeval dat zonder Dirk in de Vlaamse regering de realisatie van de doortrekking van goederenlijn 11 als prioriteit werd geschrapt. Zijn kritische vragen in het parlement hebben ervoor gezorgd dat het dossier terug in onderzoek is…

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dit missen we in september 2014... Lange Wapper by night...

Elke eurocent telt.

Het hoeft ook niet te verwonderen dat Dirk als vroeger begrotingsminister pleit voor de betaalbaarheid van de voorgestelde oplossingen. Daarom dat hij recent vroeg om het Oosterweel Noord - tracé opnieuw onder de loep te nemen, in combinatie met de versnelde aanleg van de A 102 (Ekeren – Wommelgem). Niet alleen komt dit tracé beter tegemoet op het vlak van leefbaarheid en gezondheid, maar de realisatie ervan kost ook minstens 850 miljoen euro minder dan het BAM tracé. Het uitgespaarde geld kan dan ingezet worden voor de overkapping van de Antwerpse Ring en de implementatie van het Ringlandmodel, met een scheiding van het stedelijk en doorgaand verkeer.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dirk met Tony Mary, Paul Lagasse en Bart Somers

Fast forward naar digitale televisie.

Programma’s opnemen, even de pauze knop indrukken om snel iets anders te doen, je favoriete TV-programma van vroeger nog eens terugzien,... De digitale televisie heeft voor een echte revolutie gezorgd. Geen frustratie meer omdat de video slecht geprogrammeerd stond of omdat je vergeten was dat je favoriete programma op die dag van de week werd uitgezonden.

Dirk zette als minister van innovatie mee zijn schouders onder de ontwikkeling van de digitale televisie. Nogal wat mensen reageerden eerst erg sceptisch en zelfs wat meewarig. Hoe kon TV-kijken nu anders worden door een rode knop en een extra afstandsbediening? Dirk liet zich goed informeren, zag de mogelijkheden en zorgde ervoor dat de nieuwe technologische evoluties voor iedereen beschikbaar werden.

 

Digitale televisie is niet alleen praktisch, het ruime aanbod zorgt er ook voor dat iedereen er zijn of haar gading vindt. Met dank ook aan de creatieve TV-makers in Vlaanderen. Voor de jongere generatie is dat ruime aanbod iets dat er altijd al is geweest. De iets ouderen onder u weten dat dit niet het geval was. Enkele decennia geleden was de keuze veel beperkter. Brussel Vlaams of Brussel Frans en de Nederlandse zenders. Als voorzitter van de commissie Media in het Vlaamse Parlement zorgt Dirk er meer voor dat het TV-landschap er anders gaat uitzien. Het monopolie van de BRT/VRT wordt doorbroken en er wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe commerciële zenders. De komst van VTM en later VIER zorgt voor een revolutie in het TV-landschap. Programma’s worden kwalitatiever, sluiten meer aan bij wat de kijker verwacht en de concurrentie houdt iedereen alert.

Samen met Jos Geysels en Tuur Van Wallendael schrijft Dirk de eerste mission statement van de nieuwe VRT.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Gezonde concurrentie tussen radiozenders.

Wat voor de TV kan, moet ook voor de radio kunnen, vindt Dirk. Ook wie ’s morgens wordt gewekt door de wekkerradio of tijdens de rit naar het werk van de radio wil genieten, moet kunnen kiezen. Als mediaminister heft Dirk ook het monopolie van de VRT inzake radio op. Naast de verschillende VRT-netten komt er ook ruimte voor commerciële radio, zoals Q-Music of JIM.

Dirk zorgt ook voor enige structuur in de wirwar van vele vrije radio’s. Diegenen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, krijgen een eigen frequentie toegewezen en moeten niet langer op de rand van de illegaliteit functioneren. Wie naar Radio Minerva wil luisteren, kan dat zonder problemen blijven doen.

Veel mensen voelen zich aangetrokken door de herkenbaarheid van de lokale radio’s. Naar analogie daarmee zorgt Dirk ervoor dat er ook ruimte komt voor regionale televisiezenders. Zij berichten over wat er gebeurt in een bepaalde streek. Ieder doet dat vanuit een eigen autonomie.

 

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk draagt zorg voor het geld.

 

Als Dirk voor iets door vriend en vijand wordt gewaardeerd, is het wel voor zijn traject als begrotingsminister. Zoals het een goede huisvader past, zorgde Dirk ervoor dat er voorzichtig met de centen werd omgesprongen. Niet alleen werd er nooit meer uitgegeven dan er binnenkwam, maar ook een consequent afbouw van de Vlaamse overheidsschuld. Want lenen kost ook geld.

Enkele cijfertjes. Op het ogenblik dat Dirk begrotingsminister werd, had Vlaanderen een schuld van 6,6 miljard euro. Dat betekende dat er jaarlijks 438 miljoen euro aan rente moest worden betaald! Op 31 december 2008 was Vlaanderen schuldenvrij. Op die manier kwam er jaarlijks meer dan 400 miljoen euro vrij voor extra beleid.

 

Dirk zorgde ook voor een appeltje voor de dorst. Onverwachte extra inkomsten werden in een Toekomstfonds geplaatst dat de kosten voor de vergrijzing moest helpen opvangen. Dat geld kwam goed van pas toen de bankencrisis losbarstte en onder andere Dexia, Ethias en KBC in grote financiële problemen kwamen. Wanneer de overheid niet ingreep, zouden zij failliet zijn gegaan en zouden vele spaarders hun zuurverdiende spaarcenten in rook zien opgaan.

Voor de steun aan Dexia kon Vlaanderen 500 miljoen euro uit het Toekomstfonds putten. Voor KBC diende Vlaanderen wel een nieuwe  lening aan te gaan. Dat gebeurde echter niet vrijblijvend. Naast de terugbetaling van het geleende bedrag (3,5 miljard euro) diende KBC ook een fikse rente van 8.5% te betalen en bij de terugbetaling van het ter beschikking gestelde kapitaal (perpetuale loan)een premie van liefst  50 % . Dit is ondertussen grotendeels gebeurd. Dankzij de onderhandelingen van Dirk ontvangt Vlaanderen dus 1,75 miljard euro aan extra inkomsten voor het eigen beleid. Normaal gezien kon hiermee meteen ook de aangegane schuld voor het begrotingstekort van 2009 ingevolge de financiële crisis worden aangezuiverd. Minister Muyters en de Vlaamse regering maakten integendeel nieuwe schulden.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Het sluiten van de nodige pacten.

Als burgemeester weet Dirk als geen ander welke inspanningen lokale besturen moeten leveren om hun boekhouding in orde te brengen. In 2007 nam hij daarom het initiatief om een fiscaal pact af te sluiten met de steden en gemeenten. Vlaanderen nam per inwoner een schuldenlast van 100 euro over. Voorwaarde was wel dat de steden en gemeenten garandeerden dat zij tijdens de komende jaren geen extra belastingen zouden heffen.

Op deze manier werd 654 miljoen euro aan leningen vervroegd terugbetaald. Dat leverde een besparing op van 183 miljoen euro aan toekomstige rentelasten!

Dirk pleitte de afgelopen jaren herhaaldelijk bij huidig begrotingsminister Philippe Muyters om opnieuw een fiscaal pact af te sluiten met de lokale besturen. Hun financiële toestand is immers verre van rooskleurig en de kans op nieuwe belastingen reëel. Jammer genoeg kreeg Dirk gelijk. Omdat Vlaanderen een nieuw fiscaal pact weigerde, werden op heel wat plaatsen (niet toevallig ook waar N-VA voor het eerst de burgemeester leverde) de belastingen verhoogd.

Dankzij het rigoureuze financieel beleid van Dirk bleven in Kapellen de opcentiemen op de onroerende voorheffing (700) en de gemeentebelasting (5%) bij de allerlaagste van de provincie.

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk investeert in Vlaamse fiscaliteit.

Dirk heeft zich ook altijd verzet tegen belastingen die nieuwe investeringen verhinderen. Typisch voorbeeld van zo’n pestbelasting voor ondernemingen was de belasting op materieel en outillage. Wanneer een onderneming investeerde in nieuwe machines, kreeg ze daar van de Vlaamse overheid een verhoogd KI en een hogere belasting bovenop. Met als gevolg dat vele ondernemingen hun investeringen uitstelden en hun oude (en vaak energieverslindende en vervuilende) machines bleven gebruiken. De afschaffing van de belasting zorgde er dan ook voor dat veel ondernemingen sneller energiezuinige en ‘propere’ machines aankochten…  Overigens werd ook eenzelfde taks voor aanhangwagens definitief geschrapt. Een andere maatregel met het oog op het leefmilieu was een tijdelijke vrijstelling van betaling van de onroerend voorheffing bij het bouwen van een energiezuinige woning.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk werkt voor ons geld.

Dit alles bleef ook in de buitenwereld niet onopgemerkt, want de eerste award “Tax-man of the year”, die de politicus beloond die het meest heeft gedaan inzake het verbeteren van de fiscaliteit, krijg je niet zomaar.

Werkgelegenheid wordt één van de grote uitdagingen na de verkiezingen. Onder andere het debat over de hoge loonlasten woedt daarbij hevig, waarbij veel ondernemers en werknemers erop wijzen dat de verschillen tussen bruto- en nettoloon te groot zijn. Dirk gebruikte als eerste de fiscale Vlaamse mogelijkheden door de zgn. jobkorting. Op die manier kreeg iedere werkende Vlaming jaarlijks tot 300 euro netto in het loonzakje. Dirk heeft nooit begrepen dat deze Vlaamse regering, zonder Open VLD, als eerste maatregel deze jobkorting volledig heeft afgeschaft. Op die manier kreeg een gezin met 2 werkende partners de afgelopen 5 jaar 3000 euro netto minder loon. Partijen die nu met grote trom loonlastenverlagingen en meer netto loon aankondigen, zijn op dat vlak dan ook erg ongeloofwaardig.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dirk op de set van de opnames van De Zaak Alzheimer

Licht, camera, actie!

Vandaag scheert de Vlaamse film hogere toppen dan ooit. Met een rijk en gevarieerd aanbod tot gevolg. Of het nu gaat om de Oscargenomineerde Rundskop of The Broken Circle Breakdown, om kaskrakers als De Zaak Alzheimer, De Kapioenenfilm of een kindertopper als de nieuwste K3-film. Allemaal hebben ze iets gemeen: kwaliteit.

Die kwaliteit is er niet zomaar gekomen. Dirk zorgde voor de oprichting van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het Fonds heeft een meervoudige opdracht: zorgen voor de nodige objectiviteit bij de toekenning van middelen (gebaseerd op kwalitatieve parameters, maar ook instaan voor de internationale promotie van de producties.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Belgisch talent verdient een rode loper.

Het werkingsgebied van het Vlaams Audiovisueel Fonds beperkt zich niet alleen tot films. Ook TV-series, sterk eigen Vlaams drama, kunnen rekenen op de nodige steun: Stille Waters, Katarakt, Eigen Kweek, Deadline, Quiz me quick, Cordon, In Vlaamse Velden (om maar die te noemen), iedereen is het erover eens dat Vlaanderen de afgelopen jaren veel topseries voortbrengt.

Ondertussen heeft het VAF haar werkingsgebied opnieuw uitgebreid naar de computergames.

Kortom, dankzij Dirk krijgt de creatieve sector in Vlaanderen extra kansen.

Dirk weet als geen ander dat koken geld kost. Dat geldt zeker voor sterke films en goede tv-series. Goedkoop is dat allemaal niet. Dankzij de tax shelter, die hij bepleitte bij collega Didier Reynders,  kan de creatieve industrie rekenen op de inbreng van privé-bedrijven. In ruil voor hun financiële steun krijgen ze een aantal fiscale voordelen. Deze win-win-situatie zorgt voor een goed evenwicht: Vlaanderen kan zich profileren als een topregio inzake film en televisie en de privé-inbreng zorgt ervoor dat dit ook met minder belastinggeld kan.

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk maakt ruimte om te wonen.

Toen Dirk in juli 1999 Vlaams minister werd bevoegd voor ruimtelijke ordening werd dat beleidsdomein geassocieerd met bulldozers. Iedereen herinnert zich de beelden van woningen, die zonder of afwijkend van een vergunning werden gebouwd, en vaak decennia na datum tot puin werden herschapen en met de grond gelijk werden gemaakt. Dirk maakte komaf met die aanpak en zocht naar rechtsherstel voor burgers en bedrijven, en naar een nieuw kader voor de aanpak van een weinig fraai verleden in het ruimtelijk beleid.  

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk bouwde mee aan uw woning.

Dirk veranderde het geweer van schouder. Hij zorgde voor een volledige actualisatie van de regelgeving ruimtelijke ordening met meer rechtszekerheid voor iedereen. Maar liefst 15 wijzigings-decreten werden goedgekeurd, met de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening in 2009 als sluitstuk. Dirk werkte onder meer een oplossing uit voor het probleem van de zonevreemde woningen en bedrijven en voor de problematiek van de weekendverblijven. Bovendien zorgde een aanpassing van de regelgeving voor eenvoudigere en kortere procedures en kregen de gemeenten met succes opnieuw een belangrijke verantwoordelijkheid in het vergunningenbeleid en werden de beroepsprocedures ingekort. Bijvoorbeeld voor kleine constructies in de tuin, het aanbrengen van zonnepanelen of gevelrenovatie,  is niet langer een bouwvergunning vereist. Voor het uitvoeren van bepaalde kleinere aanpassingen aan een woning volstaat voortaan een melding en moet er niet langer een volledig stedenbouwkundig dossier worden opgemaakt.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk legde de basis.

Maar omdat bouwovertredingen niet konden verjaren, bleef een uitspraak van de rechter en opgelegde dwangsommen vaak tientallen jaren lang als een zwaard van Damocles boven de hoofden van dikwijls onwetende eigenaars hangen. Een loodzwaar dossier. Kers op de taart van de gewijzigde aanpak is dat bouwovertredingen nu, met uitzondering van overtredingen in natuurgebied, alleen binnen een periode van 5 (of 10 jaar in landbouwgebied)  nog kunnen worden vastgesteld. Deze decreetswijziging, samen met de oprichting van een Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, zorgen terug voor een maatschappelijk gedragen ruimtelijk ordeningsbeleid.

Dirk introduceerde ook tal van nieuwe en vooral op preventie gerichte instrumenten zoals het as-builtattest, waardoor kleinere aanpassingen in de loop van het bouwproces konden worden gemeld en geregulariseerd. Jammer genoeg slaagde zijn opvolger, minister Muyters, er niet in om op 5 jaar tijd voor de nodige uitvoeringsbesluiten te zorgen.

 

 

 

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk Van Mechelen vreet aan dossiers en behaalt resultaten.

 

Dat titelde Trends in 2009 bij de voorstelling van het rapport van de Vlaamse Regering. Dirk, toen vice-minister-president, haalde de hoogste score:

“Dankzij zijn begrotingsbeleid is Vlaanderen zo goed als schuldenvrij. Ook fiscaal boekte Van Mechelen successen met de verlaging van de registratie- en schenkingsrechten, maatregelen die per saldo meer geld in het laatje brachten. Dan is er ook de jobkorting (...) die de liberaal als pluim op de hoed mag steken.”

 

Ook als Vlaams volksvertegenwoordiger krijgt Dirk een goed rapport van De Morgen:

930 gestelde vragen, 135 wetgevende initiatieven

Enorm veel dossierkennis, dwingt daarmee bij vriend en vijand veel respect af. Grote betrokkenheid. Verstond als ex-minister de kunst om op het gepaste moment te zwijgen. Niet te beroerd om in voor partij lastige oppositiedossiers als Oosterweel zijn verantwoordelijkheid te nemen.

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk: een pragmatische groene reflex

Groene energie, meer natuur en bos in de omgeving, aandacht voor de leefkwaliteit,… uit allerlei onderzoeken blijkt dat de groene reflex bij de Vlaming steeds groter wordt.

Veel mensen associëren Dirk niet meteen met een groene reflex. Onterecht, want doorheen zijn carrière heeft Dirk verschillende “groene” initiatieven mee mogelijk gemaakt. Niet met het opgestoken vingertje, maar zoals steeds pragmatisch en rekening houdend met andere maatschappelijke uitdagingen.

In de periode 1995 - 1999 was Dirk als oppositie lid, voorzitter van de belangrijke Commissie leefmilieu in het Vlaams parlement. Een boeiende en tegelijk woelige periode met de realisatie van het MAP decreet (Mest Actie Plan), het Natuurdecreet, het eerste Bosdecreet, met de historische discussie over de invoering van een artikel 90bis. Dirk slaagde erin tot een consensus te komen tussen de dikwijls zeer uiteenlopende standpunten, waardoor de eisen voor een beter leefmilieu werden gecombineerd met de leefbaarheid van landbouwondernemingen.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Een groene lijn door het milieu en de financiën.

Dirks interesse voor cijfers en betaalbaarheid van maatregelen kwam van pas bij het grootschalige onderzoek dat hij opzette rond de studie over “De financiering van de sanering van het leefmilieu”. In die studie werden onder andere de kosten van de waterzuivering en de bodemsanering berekend. Deze studie vormt tot op vandaag de basis voor het op dat vlak gevoerde beleid.Wanneer Dirk minister werd van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed trok hij die groene lijn door, bijvoorbeeld met de aanduiding van ankerplaatsen. Deze ankerplaatsen zijn de meest waardevolle landschappen in Vlaanderen. Vaak zijn zij het gevolg van een eeuwenlang gegroeid evenwicht tussen akkerbouw, weiland en bos. Onder andere in de omgeving van de abdij van Postel zorgde Dirk voor een oplossing van een sluimerend conflict tussen landbouwers en natuurliefhebbers. Ondertussen zijn een aantal van deze ankerplaatsen omgezet in een erfgoedlandschap. Dat is bijvoorbeeld het geval met het Peerdsbos in Brasschaat of met de omgeving van de abdij van Westmalle. 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Er was eens...uw sociale zekerheid.

Het inperken van de loonlasten, het betaalbaar houden van de pensioenen, de kosten van de sociale zekerheid niet laten ontsporen,… het zijn enkele van de vele uitdagingen die de volgende regering wachten.

Van in het begin van zijn politieke carrière heeft Dirk zich voor deze materie geïnteresseerd. Tussen 1987 en 1995 had Dirk zitting in de commissie sociale zaken. Hij legde de toenmalige ministers Luc Van den Brande, Philippe Busquin, Miet Smet maar ook Eerste minister Jean -Luc Dehaene geregeld het vuur aan de schenen.

Dirk diende onder andere een wetsvoorstel in om de concurrentiekracht van de ondernemingen te versterken, een uitdaging die tot op vandaag actueel blijft.

Niet toevallig dus dat Dirk in 1994 voorzitter werd van het congres rond de sociale zekerheid dat de partij organiseerde en dat de basis vormde voor een gedragen visie rond het thema. Zeker wanneer het ging over een modernere vorm van het verzekeren van burgers tegen ziekte, werkloosheid of ouderdom. Stuk voor stuk bouwstenen, voorstellen voor een "Neuwe Sociale zekerheid" , die toen weliswaar voor grote controverses zorgden, maar vandaag algemeen ingang hebben gevonden in het beleid.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Uw sociale zekerheid: hoe het verder ging.

Ook als Vlaams minister probeert Dirk alle instrumenten te gebruiken om een oplossing te vinden voor de eerder genoemde problemen. Met de jobkorting zorgt hij ervoor dat iedereen die werkt (als werknemer of als zelfstandige) tot 300 euro extra krijgt per jaar. De eerste maatregel van de nieuwe Vlaamse regering (zonder Open VLD, met CD&V, N-VA en sp.a) is de afschaffing van deze jobkorting, waardoor een gezin van twee werkende mensen de afgelopen 5 jaar in totaal zo maar even 3000 euro aan zijn neus ziet voorbijgaan. Het maakt alle beloften van deze partijen rond loonlastenverlagingen in de toekomst meteen ongeloofwaardig.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dirk viert samen met Roger Roels een overwinning van de Antwerp Giants

Supporter over de hele lijn.

Dirk is een sportliefhebber in hart en nieren. Altijd geweest, daar zal zijn competitiviteit wel niet vreemd aan zijn. Met uitzondering van het fietsen en het biljarten maakt de actieve sport stilaan plaats voor de passieve beleving. Die is er daarom niet minder intens om.

 

Dirk is al jarenlang trouwe supporter van de Antwerp Giants dat momenteel hoge toppen scheert in de hoogste basketliga. Dat succes komt er niet zomaar: je hebt een bestuur en een staf nodig met visie, spelers die er willen voor gaan, supporters door dik en dun en goede infrastructuur. Wat dat betreft, hebben de Giants één van de mooiste zalen in ons land. Wanneer de eerste plannen voor de nieuwe Lotto Arena, het kleine broertje van het Sportpaleis, werden gemaakt, zag Dirk onmiddellijk het potentieel. De Lotto Arena is dan ook de perfecte thuishaven voor spelers en supporters van de Giants.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk geeft sport een publiek.

Overigens is de multifunctionaliteit van de Lotto Arena één van de grote troeven. De keuze was dan ook snel gemaakt wanneer enkele jaren geleden de eerste plannen werden gesmeed door Dirk en Ludo Dielis om voor het eerst in bijna 40 jaar het WK Driebanden in 2014 opnieuw naar Antwerpen te halen. In plaats van een elitair onderonsje in één of ander groot hotel maakte Dirk als voorzitter van het organisatiecomité snel de keuze. Het WK Driebanden moest er één worden voor het grote publiek. Dat publiek was in groten getale opgekomen en zag Antwerpenaar Frederic Coudron zijn tweede wereldtitel driebanden behalen.

 

Het succes van het internationaal gerenommeerde WK Driebanden bewijst nog maar eens dat professionele en hedendaagse infrastructuur noodzakelijk is voor een sportief topevenement. Bovendien zorgt zo’n infrastructuur ook voor de nodige regionale aantrekkingskracht.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk weet wat topsport is.

Het blijft een gemiste kans dat in een wereldhaven als Antwerpen voorlopig geen plaats is voor een stadion dat niet alleen de thuisbasis voor een eerste klasse ploeg kan zijn, maar ook de aantrekkingspool voor de organisatie van internationale wedstrijden.

Overigens geldt ook voor andere sporten dat de mogelijkheden niet volledig worden benut. Het blijft bijvoorbeeld een raadsel waarom sportminister Philippe Muyters weigert om het populaire veldrijden net zoals de verschillende biljartdisciplines als topsport te erkennen. Dirk die geregeld op het veldrijden te vinden is of zelf de biljartkeu ter hand neemt, waardeert de inspanningen van de veldrijders en de biljarters alvast wel.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dirk feliciteert wereldkampioen Philippe Lejeune op Jumping Kapellen

Sport brengt mensen samen.

Als echte volksmens is Dirk het ook niet eens met diegenen die zich wat hautain opstellen ten aanzien van volkssporten en volksvermaak. Niet toevallig zorgde hij er als minister van ruimtelijke ordening voor dat er rechtszekerheid kwam voor de vele duivenhokken in de tuinen en dat het bouwen van een nieuw duivenhok eenvoudiger werd, zodat de vele duivenliefhebbers hun favoriete hobby kunnen blijven beoefenen.

Een ander volksvermaak dat Dirk erg genegen is, is het gansrijden. Hij pleitte er herhaaldelijk voor bij cultuurminister Joke Schauvliege om het gansrijden als traditie te laten erkennen door Unesco.

 

Het gansrijden brengt ons meteen bij een andere favoriete sport van Dirk: de paardensport. Als mede-organisator van de jumping van Kapellen is Dirk van dichtbij getuige van de inspanningen van paard en ruiter. Niet toevallig dus dat hij opnieuw als minister van ruimtelijke ordening ervoor zorgde dat de paardenliefhebbers een nieuw en duidelijk kader kregen voor het oprichten van stallen en dergelijke voor hun edele dieren.

Uiteraard zijn er ook veel mensen die als louter liefhebber graag met hun paard op stap gaan. Dirk pleitte ervoor om de jaagpaden, de paden langsheen kanalen en rivieren die vroeger werden gebruikt voor het jagen (voorttrekken van de schepen), naast fietsers en wandelaars ook open te stellen voor ruiters.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk creëert hefbomen voor de Vlaamse economie.

Vanaf 2001 kreeg Vlaanderen met de Lambermont-akkoorden een aantal nieuwe fiscale hefbomen. Dirk zag al gauw in dat het gericht inzetten van deze fiscale hefbomen erg positieve effecten kon hebben op de Vlaamse economie. Door bv slapend geld te activeren voor investeringen kregen burgers en ondernemers nieuwe zuurstof. Bijkomend kregen steeds meer mensen via zijn maatregelen de kans om een eigendom te verwerven, nog altijd de beste garantie voor een oude dag.

 

Vooral door de hervorming van de successie-, maar vooral ook de schenkingsrechten. Door de belastingsschalen  fors te verminderen stegen zelfs de fiscale opbrengsten van de schenkingsrechten en kwam massaal “wit” kapitaal vrij voor investeringen. Dirk werkte ook een aantal onrechtvaardigheden weg. Zo moet de langstlevende partner niet langer erfenisrechten betalen op de waarde van de woning bij het overlijden van de andere partner. Ook voor de realiteit van nieuw samengestelde gezinnen kwam een oplossing, waarbij stiefkinderen en zorgkinderen gelijk werden gesteld met de eigen kinderen. En ook de afschaffing  van het kijk- en luistergeld past in dit rijtje.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk kreeg gelijk.

Dirk verlaagde ook de registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed van 12.5% naar 10% en door de invoering van het zogenaamde abattement. Op de eerste schijf van 15.000 euro moesten niet langer registratierechten worden betaald.

Ook wie op zoek moest naar een grotere of juist een kleinere  woning, werd niet langer gestraft. Dirk introduceerde de meeneembaarheid van de registratierechten, zodat de betaalde rechten bij verkoop afgetrokken konden worden bij aankoop van een nieuwe, aangepaste woning. Critici die erop wezen dat het systeem onbetaalbaar zou zijn, kregen lik op stuk. De vermindering van de rechten zorgde net voor het tegengestelde effect. Mensen verwierven sneller een woning (volume-effecten), en probeerden niet langer de rechten te ontwijken (prijsbewimpeling) …

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk valt in de prijzen...

Doorheen zijn (minister)carrière hebben verschillende organisaties en instanties Dirk geroemd omwille van zijn beleid, zijn visie en daadkracht. Wat Dirk daarbij het meest pleziert, is dat hij meestal als laureaat werd gekozen omwille van zijn realisaties en niet omwille van holle slogans of niet-gerealiseerde beloftes.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

In één rechte lijn naar de Pieter Pourbusprijs.

In 2001 krijgt Dirk van CIB-Vlaanderen (de vastgoedsector) de Pieter Pourbusprijs. Dirk krijgt de prijs omdat hij eindelijk een oplossing heeft uitgewerkt voor de vele zonevreemde gebouwen in Vlaanderen. De initiatiefnemers loven hem ook omdat hij duidelijke rechtlijnige regels heeft geïntroduceerd in de ruimtelijke ordening.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Dirk ontvangt de Quinten Matsijsprijs

Ruimte voor ondernemers.

In 2002 valt Dirk opnieuw in de prijzen. De Antwerpse tak van de zelfstandigenorganisatie Unizo geeft hem de Quinten Matsijsprijs omdat hij het zelfstandig ondernemen aanmoedigt. Vooral het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie, dat opnieuw ruimte geeft aan ondernemingen om te groeien, geeft daarbij de doorslag.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Dirk bracht orde in de ruimte.

In 2003 volgt de Glazen Baksteen, de Award van de Bouwunie en architectenorganisatie NAV. Opnieuw krijgt Dirk de prijs voor zijn moderne ruimtelijk ordeningsbeleid en dan vooral omdat hij minder betuttelende regels realiseert.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Jong VLD als één man achter Dirk.

De Blauwe Kei, uitgereikt door Jong VLD Antwerpen aan een politicus die het liberale gedachtengoed uitdraagt, volgt in 2006. De liberale jongeren loven Dirk omdat hij komaf heeft gemaakt met het bulldozerbeleid op ruimtelijke ordening van zijn voorganger.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Jong VLD prijst Dirk opnieuw.

In 2009 wordt Dirk voor de tweede maal laureaat van de door Jong VLD Antwerpen uitgereikte Blauwe Kei. Hij krijgt de prijs deze keer omwille van het rigoreus gevoerde begrotingsbeleid en omwille van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die het desbetreffende beleid definitief de 21e eeuw inloodst.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Kolonie Merksplas Foto copyright flightcam.be

Een hart voor historische schatten.

Dirk heeft ook een hart voor het erfgoed. Het nieuwe museum Red Star Line, het zwembad in de Antwerpse Veldstraat, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, de kathedralen van Antwerpen en Mechelen, de St.- Gumaruskerk in Lier, de verschillende begijnhoven in de regio, de Zoo en de Koningin Elisabethzaal, de Kolonies in Merksplas en Wortel … allemaal kregen ze een grondige restauratie.

Maar Dirk schenkt ook aandacht aan het minder spectaculair historisch erfgoed. Als minister beschermde hij de diamantslijperij Lieckens in Nijlen als 10.000e monument. Dirk wou daarmee en duidelijk signaal geven dat veel van die lokaalgebonden industrieën essentieel zijn voor de culturele identiteit van een dorp, stad of regio. In de regio Grobbendonk en Nijlen is er niemand die geen familielid, kennis of vriend kent wiens (voor)ouders niet aan de slag waren in deze industrie. Het is belangrijk dat er materiële getuigen van bewaard blijven voor toekomstige generaties.

 

 

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Een stabiele factor in het parlement en in de Vlaamse regering.

Net zoals in elke carrière is ook een carrière er één van opportuniteiten en gegrepen kansen.  Dirk startte zijn politieke carrière op 13 december 1987.  Hij is in ieder geval erg dankbaar voor de kansen die de politiek hem tot nu toe heeft geboden om ook daadwerkelijk een steen te verleggen in de rivier. Als minister heeft hij in verschillende domeinen een beleid kunnen uitstippelen en ontwikkelen.

Zo’n beleid kan je echter niet zomaar voeren: je hebt een visie nodig, overtuigingskracht en dossierkennis, maar vooral ook stabiliteit.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Ministers komen en gaan, maar Dirk blijft op post.

Op 10 jaar ministerschap, van 13 juli 1999 tot 13 juli 2009, heeft Dirk zeer veel collega’s zien komen en gaan. Niet alleen na verkiezingen en een coalitiewissel, maar ook omdat er in de regering geregeld van stoel werd gewisseld. Ministers stapten over naar het federale niveau, anderen werden vervangen of dienden hun ontslag in en ga zo maar door. Alleen Dirk bleef gedurende 10 jaar steevast op post. Op die manier was Dirk vaak de stabiele factor in de Vlaamse regering. Diegene die het klappen van de zweep kende, die de voorgeschiedenis van vele dossiers doorgrondde en daardoor ook uiteenlopende standpunten kon verzoenen, zelfs over de partijgrenzen heen. Niet voor niks wordt Dirk in vele rapporten genoemd als bruggenbouwer.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Met Dirk weet je waar je aan toe bent.

Stabiliteit is niet alleen in zijn regeringswerk maar ook als parlementair terug te vinden. Met Dirk weet je waar je aan toe bent. Iemand die niet uit is op een snelle hit in de media, maar dossiers wil doorgronden en oplossingen wil uitwerken. Iemand die een onderwerp niet alleen behandeld wil zien als het toevallig tot de waan van de dag hoort, maar die stelselmatig en gericht thema’s opvolgt, op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en kritische analyses blijft maken.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Een bijzondere aandacht voor de jeugd.

Als Vlaams volksvertegenwoordiger deed hij in het Vlaams Parlement verschillende concrete voorstellen om het leven van sommige groepen te vergemakkelijken.

Vandaag is het Vlaams onderwijs- en welzijnsbeleid uitsluitend gericht op preventie van tienerzwangerschappen. Bijvoorbeeld door voorlichting tracht men tienerzwangerschappen te vermijden. Wanneer een schoolgaande tiener toch zwanger raakt, is er niets voorzien rond begeleiding, inhalen van de lessen, afleggen van examens. In veel gevallen blijven de jonge moeders (en/of vaders) gewoon weg van school. Dirk pleitte ervoor dat er bijzondere aandacht werd besteed aan deze groep en vroeg om een traject om de combinatie school/opvoeding van een boreling beter mogelijk te maken.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Hard met een hart.

Dirk wordt vaak geassocieerd met ‘harde’ onderwerpen. De cijfertjes van financiën en begroting, het beton van grote infrastructuurwerken, de veiligheidstaken als burgemeester,...Achter die harde bolster gaat er echter een man schuil met een groot hart. Die zachtere kant van Dirk is minder bekend, maar daarom niet minder gemeend.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven
Overhandiging cheque Bal Dirk Van Mechelen
Dirk overhandigt een cheque aan mevrouw Isabelle Buchmann, Voorzitter van het Home Philippe Speth

Werken aan een thuis voor kinderen en jongeren.

In oktober organiseert Dirk elk jaar zijn bal. Vele mensen beleven er een leuke avond met lekker eten, toffe muziek en enkele danspassen. Gelukkig brengt het bal ook een aardige cent in het laatje. Op die manier kan Dirk reeds al die jaren het werk van het Home Speth uit Kapellen steunen. Dat Home biedt een thuis aan kinderen en jongeren die om welke reden ook niet in hun eigen gezin terecht kunnen. Dankzij de opbrengst van het bal konden nieuwe paviljoenen worden gebouwd, kon het centrale huis worden gerenoveerd, konden er voertuigen worden aangekocht,...

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Biljarten een plaatsje geven op de Special Olympics.

Enkele jaren geleden werd Dirk samen met meervoudig wereldkampioen biljarten Ludo Dielis uitgenodigd in de Vluchtheuvel, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Dirk en Ludo speelden er partijtjes tegen de bewoners. Gecharmeerd door de inzet en het enthousiasme ervan wordt sindsdien jaarlijks de wisselbeker Ludo Dielis georganiseerd voor biljarters met een beperking. Meer dan 30 biljarters uit de omgeving van Antwerpen doen eraan mee.

Deze wisselbeker is voorlopig zelfs internationaal enig in zijn soort. Samen met Ludo wil Dirk onderzoeken of het biljarten geen plaatsje kan krijgen op de Special Olympics, de Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Een verhaal om nooit te vergeten.

Ook inzake Alzheimer deed Dirk een voorstel. Dirk heeft van nabij meegemaakt hoezeer Alzheimer iemand kan veranderen. Soms gaat de achteruitgang snel, soms zeer geleidelijk, maar één constante is in ieder geval dat de betrokkenen steeds meer in hun eigen wereld gaan leven en dat het vooral de herinneringen uit een ver(der) verleden aanwezig blijven. Heel veel mensen met Alzheimer refereren op een bepaald moment naar voorvallen uit hun kindertijd of jeugd. Ze vertellen verhalen die ze meegemaakt hebben, praten over mensen die zelfs voor kinderen of kleinkinderen onbekend zijn. Dirk pleitte ervoor om, op het ogenblik dat de eerste tekenen van Alzheimer worden vastgesteld, het levensverhaal van de betrokkene te laten optekenen. Laat mensen, bijvoorbeeld aan studenten geschiedenis, hun orale historie vertellen. Het optekenen van dat verhaal zorgt ervoor dat in een latere fase zorgverleners, familie en vrienden toch nog altijd kunnen dialogeren, zelfs op een ogenblik dat hun geliefde hen nog nauwelijks herkend. Wanneer tante Maria het bijvoorbeeld heeft over de dansavonden die ze meemaakte met Louis, Frans, Kamiel, Anna en Paula dan weten de mensen rondom haar dankzij het verhaal over wie ze het heeft en blijft een gesprek meer mogelijk.

Volgende pagina
Vorige pagina Terug naar boven

Teruggaan naar zijn roots, met oog op de toekomst.

Dat wil Dirk ook de komende 5 jaar blijven doen. Door te kandideren voor het federaal parlement wil hij teruggaan naar zijn roots, naar de plaats waar het allemaal begon en waar hij zijn stiel leerde. Met zijn ervaring op het vlak van financiën en begroting, van sociale zekerheid,... met de uitdagingen die voor ons liggen met betrekking tot loonlasten, betaalbaarheid van pensioenen, zuurstof geven aan ondernemingen is Dirk goed geplaatst om ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een stabiele factor te worden. Iemand waar je op kan rekenen en op kan bouwen.

Volgende pagina